Димитър Г. Анев – 1878 г.
ГАВРИЛ НЕНОВИЧ – януари – юни 1879 г.
К. А. КОНСТАНТИНОВ – юли – декември 1879 г.
ТОДОР ИКОНОМОВ – януари 1880 – юни 1881 г.
МИРОН К. БЕШКОВ – юни – октомври 1881 г.
ЯНИ Д. СТАНЧОВ – 16 октомври 1881 – 7 юли 1883 г.
26 август 1885 – 12 януари 1887 г.
АЛЕКСАНДЪР ШИШМАНОВ – 18 юли 1883 – 24 август 1885 г.
ХРИСТО ТЕОДОРОВ – 13 май 1887 – декември 1893 г.
Владимир ив. Божинов – 8 януари 1894 – май 1904 г.
АПОСТОЛ С. ЛИНКОВ – 23 юни 1904 – 9 юли 1908 г.
21 септември 1912 – 31 август 1915 г.
10 ноември 1919 – 29 септември 1920 г.
1 август 1924 – 30 ноември 1925 г.
НИКОЛА СПАСОВ – 29 октомври 1908 – 9 май 1911 г.
АТАНАС ВЕЛЕВ – 1 август 1911 – 30 август 1912 г.
1918 – 7 ноември 1919 г. – председател на общинската тричленна комисия
А. ПУШКАРОВ – 31 август – 22 септември 1915 г. – председател на общинската тричленна комисия
КИРО БОЯДЖИЕВ – 25 септември 1915 – 31 декември 1917 г. – председател на общинската тричленна комисия
НЕДЯЛКО ГАВРИЛОВ – 30 септември 1920 – 12 февруари 1921 г. – председател на общинската тричленна комисия
ЕВЛОГИ ДАМЯНОВ – 14 февруари – 5 август 1921 г.
ЯНКО ЛУЧЕВ – 6 август 1921 – 4 юни 1923 г.
НИКОЛАЙ СПАСОВ – 19 юни 1923 – 30 юли 1924 г. – председател на общинската тричленна комисия
АВРАМ КАПИТАНОВ – 30 ноември 1925 – 7 март 1932 г.
ГЕОРГИ ХР. СТОЯНОВ – 7 март 1932 – 2 октомври 1933 г.
БОГДАН А. БАЛАШЕВ – 2 октомври 1933 – 22 януари 1934 г.
ПЕТЪР СТАНЧЕВ – 2 януари – 15 юни 1934 г.
БОГДАН ПЕНЕВ – 3 юли 1934 – 30 декември 1943 г.
ЦВЕТАН СТОЙНОВ – 1944 г.
ХРИСТОФОР БОЯДЖИЕВ – 1944 г.
Инж. СЛАВИ СЛАВЧЕВ – септември 1944-1945 г.
ХРИСТОФОР БОЯДЖИЕВ – 1945 – 1948 г.
ГЕОРГИ РАДУЛОВ – 1948 – 1949 г., председател
ИВАН КУЛИНКОВ – 1949 – 1950 г. , председател
НИКОЛА СТ. МАРИНОВ – 1950 – 1962 г., председател
ПЕТЪР П. ЙОРДАНОВ – 1962 – 1971 г., председател
ЦВЕТАН Д. ЦВЕТАНОВ – 1971 – 1975 г., председател
ГЕОРГИ Н. БОЖАНОВ – 15 ноември 1975 – 16 юни 1986 г., председател
ИВАН ВЕЛИКОВ – 16 юни 1986 – 1 април 1987 г.
ЦВЕТАН ХР. ЦВЕТАНОВ – 1 април 1987 – октомври 1990 Г., председател
ИВАН Г. БАКЪРДЖИЕВ – 1 октомври 1990 – 13 октомври 1991 г., назначен от МС за председател на временния ИК
КРАСИМИР ИВ. КРЪСТЕВ – 20 октомври 1991 – 11 ноември 1994 г.
НИКОЛАЙ М. КУЗНЕЦОВ – 12 ноември 1995 – 1999 г.
СТАНИСЛАВ П. БЛАГОВ – 1999 – 2015 г.
Генчо Б. Генчев – от ноември 2015 г.