Представители на университети от шест държави посетиха община Свищов и се срещнаха с кмета Генчев, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
По покана на СА „Димитър А. Ценов“ и във връзка с реализирането на Проект Европейски университет, представители на университети от шест различни страни посетиха Свищов и бяха гости на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев. Като част от тридневната програма и плануваните мероприятия, партньорите по проект „KreativEU“, в лицето на представители на Португалия, България, Чешка Република, Италия, Румъния, Словакия и Турция, водени от Ректора на СА „Д. А. Ценов“ проф. Марияна Божинова, посетиха административната сграда на Общината, където бяха приветствани с „Добре дошли!“ от кмета на крайдунавския град.
На срещата градоначалникът поздрави своите гости за съвместния проект, който предстои да реализират университетите по Програма Еразъм и подчерта, че Община Свищов винаги е подкрепяла подобни инициативи – изпълнени със съдържание и насочени към развитието на младото поколение и образованието. Д-р Генчев подчерта отличното сътрудничество на Общината със Стопанска академия и изрази надежда доброто партньорство да се разшири и в рамките на останалите държави, като даде за пример добрите взаимоотношения между Община Свищов и Българско-турската търговско-индустриална камара, както и със съседна Румъния, с която са реализирани вече редица проекти по програмата за Трансгранично сътрудничество.
По време на визитата, представителите на всички страни се обединиха около идеята да бъде изграден здрав мост на сътрудничество между тях, основан на добри взаимоотношения и общи цели за просперитет и развитие.