Кметът Генчев внесе предложение до личния си гумен печат, т. нар. ОбС-Свищов за определяне на нов размер на заплатите на кмета на общината и управниците на населените места от Общината, научи Актуално Свищов.
Предложението, което ще се утвърди на редовното месечно подпечатване в присъствен формат в залата на читалището на 31 март, е следното:
Считано от 01.01.2022 година определя основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов както следва:
1.1. Кмет на Община Свищов – 3740 лв.
1.2. Кмет на кметство с. Алеково – 1228 лв.
1.3. Кмет на кметство с. Б. Сливово – 1306лв.
1.4. Кмет на кметство с. Вардим – 1306 лв.
1.5. Кмет на кметство с. Г. Студена – 1146 лв.
1.6. Кмет на кметство с. Драгомирово – 1228 лв.
1.7. Кмет на кметство с. Козловец – 1306 лв.
1.8. Кмет на кметство с. Морава – 1306 лв.
1.9. Кмет на кметство с. Овча могила – 1371 лв.
1.10. Кмет на кметство с. Ореш – 1371 лв.
1.11. Кмет на кметство с. Хаджидимитрово – 1228 лв.
1.12. Кмет на кметство с. Царевец – 1306 лв.
Основните месечни заплати на кметовете на общината към датата на внасяне на настоящото предложение са определени съгласно Решение №352/17.12.2020 година, Протокол № 21 на Общински съвет – Свищов, пише в мотивите си кметът. Предложените основни месечни заплати са в съответствие с нормативните изисквания, предвидени в ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Направеното предложение е съобразено със Закона за държавен бюджет на Република България за 2022 година.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.