На извънредна сесия на ОбС-Свищов вчера бе приет Бюджета на Община Свищов за 2024 година.

Бюджетът за 2024 година възлиза на 47 115 000, от които 29 109 533 държавни дейности и 18 005 467 местни дейности. Професионално изготвен от администрацията. По-скоро консервативен, отколкото амбициозен. Малко над 10% от бюджета са капиталовите разходи.

Бюджетът е най-важния стратегически документ, който трябва да послужи като инструмент за реализиране на приоритетите и неутрализиране на слабостите в общината. В капиталовите разходи най много разходи са предвидени Изготвяне на проекти и съфинансиране по програми 1 467 524, за ремонт на инфраструктурни обекти и съоръжения и други придобивки за социалния патронаж. 18 000 лева са предвидени за ПУП-ове свързани с инфраструктурата на територията на „Дунавски индустриален парк“.

Но в индикативния разчет и начален план не фигурират данни за получаване на средства за изграждане на Индустриална зона. Отбелязвам, това, защото за много хора от града надеждата да изградим технологичен парк в Свищов е още жива, а необходимостта от инвестиции и индустриално развитие са заложени в стратегическия план за развитие на Свищов като ключова цел.

Според мен е важно, да не кажа задължително към документ като план за бюджет най-малкото да има обяснителни записки. При предходен остатък 4 637 007 в плана за приходите – защо тези пари не са разходвани и не можеше ли с тях да се изградят рампи за инвалиди където има високи бордюри, ремонтни дейности, матраци за детските градини или друго необходимо за общината.

Продължавам да не разбирам отказа да ни се предоставят разчетите от ОП Чистота и ОП Пазари.

Нещо друго, което вероятно не е важно, но ми дразни окото – от 4 години съм общински съветник, поне от 3 години прихода в бюджета от такси за притежание на куче е 300 лева – 3 лв. е годишната такса. Тоест ние си имаме 100 регистрирани кучета от 3 години насам и това е…

Това накратко споделих като впечатления за бюджета, в отговор кмета Генчев започна арогантно и избирателно да отговаря на зададените въпроси. Най-възмутен от последния. Това не са сериозни въпроси според него?! Прихода от таксите за притежание на кучетата бил дори по-малък. Защо тогава пише 300 лв.? Има ли и други данни в бюджета, които не са верни?!

Затова трябва да се прилагат обяснителни записки и сравнения с предходния бюджет. Но на този въпрос не ми бе отговорено. Нито на въпроса какво се случва с Дунавски индустриален парк.

Въпреки положителната ни нагласа преди сесията относно Бюджета двама от нас гласуваха „въздържал се“ и един „за“.

Кметът Генчев ми предложи да стана доброволец и да регистрирам домашните кучета по домовете на хората.

Господин Генчев, ще приема предизвикателството, в момента, в който си спомните коя политическа сила ви издигна за кмет при първия ви мандат и от коя политическа сила са били или са хората, които са били до вас когато прохождахте в политиката. Когато започнете да спазвате принципа на демокрацията и търсите развитието на общината, а не затриването на една или друга партия.

Приехме Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2024 година. В дебата по точката стана ясно, че договорът на БСП за ползване на помещение все още не е подписан, не се знае кога и в коя част от града ще бъде осигурено помещение – нито в какво състояние. Заканите на Генчев от предизборната кампания, че ще ни унищожи и ще ни премести „в миша дупка“ започват да се материализират.
София ВЕРГИЛОВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.