За толкова мандата в Общинския съвет какво постигнахте за град Свищов, този въпрос зададе кметът Генчев по време на традиционната точка – въпроси и отговори, проследи Актуално Свищов в зала 1 на „Цанко Церковски“ 2.
На днешното заседание нито един съветник нямаше въпроси към кмета. Той обаче поиска думата и зададе въпроса към съветника, явно провокиран от прочетената именно от него декларация в началото на днешното заседание. Кметът допълни питането си с думите: „и какво постигнахте в съзнателния си живот“.
Иначе кметът Генчев благодари на съветниците за взетите от тях решения през изминаващата година. Пожела на всички здраве и успешна 2023 година.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.