Кметът на Свищов проведе среща с председателите на 19-те одобрени за саниране блокове в крайдунавския град. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В Свищов се проведе среща с председателите на Сдруженията на собствениците, чиито блокове ще бъдат санирани безвъзмездно по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, от Националния план за възстановяване и устойчивост. След като миналата седмица Община Свищов първа подписа с МРРБ договорите за повишаване на енергийната ефективност на одобрените блокове, на обща стойност 17 946 041,76 лв., през настоящата се проведе среща с председателите на сдруженията.

Кметът Генчев и работният екип по проекта разясниха на присъстващите представители какво предстои занапред и какви са етапите по процеса до стартирането на строителните дейности. Уточниха какво включват дейностите по проекта и какви да са реалните очаквания на собствениците. На срещата стана ясно, че председателите на сдруженията ще имат активна роля както в комуникацията между живущите в своите блокове и Общината, така и като контролиращи процеса на изпълнение на строителните работи, независимо от строителния надзор.

Кметът Генчев апелира към взаимно разбирателство и толерантност от страна на всички и подчерта, че държи да има необходимата диалогичност и коректност, които ще са гарант за качественото и оптимално добро изпълнение на проекта.

„Тъй като тук касае пряко живущите в съответните жилищни блокове, общинска администрация дава възможността всеки един председател на Сдруженията на собствениците да вземе пряко участие в провеждането на обществената поръчка по цялата процедура – от нейното стартиране, до нейния финал с избора на фирма изпълнител, за да могат лично да наблюдават как става целият процес. След като фирмата бъде избрана, те трябва да изготвят и представят в много кратък срок готов инвестиционен проект за това как искат да изглежда блока, като желанието им трябва да е съобразено с правилата за архитектурния облик на самия блок и жилищен квартал, според категоризацията. Те ще подпишат и протокол, че одобряват самия проект представен от фирмата изпълнител. Със стартирането на строителните дейности, ангажиментът на веки един от председателите продължава в качеството им на т. нар. независим строителен контрол по изпълнението на проекта. Само те, а не цялото сдружение, имат право да отправят препоръки към ръководителите на проекта, ако имат забележки по строителството, за да можем да следим и алармираме своевременно фирмата изпълнител за отстраняване на нередности, некачествено изпълнение, т.н. Всичко това се прави така, за да можем да гарантираме, че ще постигнем целите на програмата, ще постигнем устойчивостта на програмата и най-вече да постигнем качество на изпълнението на направените ремонтни дейности, с които да подобрим архитектурния облик и жизнена среда на град Свищов.“, коментира кметът на Свищов.

След реализирането на мащабната инвестиция, 738 самостоятелни обекта в тези жилищни сгради ще бъдат с нов приветлив облик и необходимата енергийна ефективност, което е гаранция за по-високо качество на живот на хората и грижа към околната среда.