Днес, в София се проведе учредително събрание на Постоянната комисия по Култура към Националното сдружение на общините в Република България, на която бе избрано ръководството за предстоящия мандат. За председател на комисията бе избран кметът на Свищов Генчо Генчев. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Освен че е доктор по Етнология – науката изследваща изграждането на националната идентичност въз основа на културното наследство, той е изявен културен деятел с дългогодишен опит в сферата на читалищното дело, ръководител на редица проекти с принос за развитие на културата и носител на високи отличия в тази област. Неговата експертност е призната и от Министерство на културата, където през 2012 г. става член на Обществено-консултативния съвет към министъра, а към днешна дата е представител на НСОРБ в състава на работната група за разработване на национални програми по култура.

Като председател на ПК по Култура към НСОРБ, кметът на Свищов ще отстоява правото на всяка българска община да реализира своите политики, с цел опазване и развитие на културно наследство. В своето изказване, новоизбраният председател заяви, че едно от малкото неща, получили световно признание са българското изкуство и култура и това е ясен знак, че ние трябва да инвестираме в тяхното опазване и развитие, ако искаме да съхраним своята национална идентичност.