Община Свищов участва във форум в Брюксел като член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината

По покана на Управителния орган на проект „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, в периода 11-14 юли, кметът на Свищов бе на работно посещение в Брюксел, съвместно с представители на местната власт от страната.

С този проект на ЕС се създава европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез безпрецедентен съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление.

По време на посещението си, градоначалникът се включи в различни работни панели, свързани с дългосрочните политики на Европейския съюз за развитие на селските региони и земеделието; политиките за сближаване между ЕС и България; мобилност на млади специалисти, образование, спорт, младежки дейности и култура.

Представителите на общините проведоха разговори с ръководители на дирекции към Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и отдела за връзки между ЕС и България и обсъдиха новите предизвикателства пред обществото ни и българските общини. Директорите на дирекции подробно представиха всички предстоящи и вече стартирали процедури на ЕК за България и бе уточнено, че като член на мрежата, община Свищов ще има възможност да задава своите въпроси директно към съответните дирекции и при затруднение, и липса на информация от българска страна, ще получава бързи и адекватни отговори и насоки. Също така, община Свищов ще може пряко да подава своите жалби към ЕК и съответните институции за проблеми, които касаят съответно населено място и региона. Благодарение на този комуникационен проект, който предоставя добра свързаност между Европа и представителите на местното самоуправление, българските общини ще бъдат още по-близо до своите гражданите, като предприемат адекватни мерки за реализирането на съвместни планове и проекти за развитие.

Проектът включва дейности и мерки, насочени към осигуряване на възможност на общините да работят заедно и да разпространяват информация за свързани с ЕС теми, които вълнуват гражданите и бизнеса на местно равнище, ангажирането им и подобряване разбирането им за европейските политики и възможностите за тяхното участие в процесите на вземане на решения и реализиране на собствени проекти.

В тази връзка община Свищов ще разкрие изнесен офис, извън административната сграда на Общината, който да консултира гражданите, едрия и дребен бизнес, както и младите предприемачи по различни въпроси, свързани с кандидатстване по проекти и програми на ЕС и директно към Европейската комисия. В него всеки гражданин, фирма или институция ще може да получи актуална информация по въпросите, свързани с предоставяне на европейско финансиране, условията за кандидатстване, работата на европейските институции и др.

Като член на мрежата, община Свищов също така ще има тясна връзка с институциите на ЕС и ще получи официален достъп до интерактивната платформа „Futurium“ за по-добро взаимодействие с други членове на мрежата и директна комуникация с ЕК относно наболели проблеми на своята територия. Благодарение на пряката връзка, ще се търсят начини за преодоляване на трудностите, като община Свищов ще има възможност пряко да задава своите въпроси към различните дирекции и различни институции на ЕК, вследствие на което ще получава обратна директна връзка за предприемането на адекватни мерки.

Друга важна задача, която си постави община Свищов и поетият ангажимент като част от партньорството в мрежата, е да популяризира приоритетите и дейностите на ЕК, чрез участие и организиране на редица информационни събития, с които да бъде по-близо да своите граждани. Чрез инициативите гражданите ще получават актуална информация за всичко случващо се и всичко предстоящо на територията на ЕС и Общината.

Едно от плануваните предстоящи събития е предаване на живо на речта на Урсула фон дер Лайен, която ще бъде произнесена на 13 септември 2023 г. Тогава тя ще представи постиженията на ЕК през изминалата година и неотложните предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Предвижда се събитието да бъде излъчвано на живо, като община Свищов, като член на мрежата, също ще се включи. След съвместното изслушване на речта и запознаване с приоритетите на ЕС за следващата година, ще се проведе дискусия със заинтересованите страни и гражданите относно набелязаните цели и приоритети.