– Г-н Генчев, кога се зароди идеята за скоростен път, който да отвори Свищов и региона към АМ „Русе – Велико Търново“?
– Преди 4 години, когато започнахме изграждането на икономическата зона в града. Единият от важните елементи да сме атрактивни за инвеститори, е добрата транспортна свързаност. Да искаш да развиваш икономика без добра пътна инфраструктура, няма как да се случи. Инвеститорите искат бързо да стигат, бързо да излизат. Оттам тръгнаха преговорите за паралелното изграждане на скоростен път до Свищов.

– Вече бе направена първата копка на бъдещата автомагистрала, а какво се случва с проекта за реализиране на скоростната отсечка от Свищов? Какво е направено до тук?
– На 28 август т.г. изпратихме писмо до Министерството на транспорта и съобщенията за подкрепа на община Свищов за кандидатстване с концепция за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В него Общината представи намерението си да кандидатства в партньорство и да изготви концепция за ИТИ в пътната инфраструктура, която да включва три обекта. Сред тях е изграждането на скоростна отсечка от гр. Свищов до най-близката точка за включване в АМ „Русе – Велико Търново“.
На 07.09. министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, в писмо до мен отговори, че Министерството подкрепя намерението на община Свищов да кандидатства с концепция за ИТИ в пътната инфраструктура, която да включва посочените в писмото обекти, като в съответствие с изискванията, удостоверява, че предвидените инвестиции отговарят на националните приоритети в сектора и съответните обекти ще бъдат включени в списъка с пътни отсечки, които осигуряват свързаност на регионите с основната мрежа.

– Кои са другите обекти, за които Общината потърси подкрепа в това писмо?
– Другите два обекта също са в партньорство и касаят основен ремонт и реконструкция на пътя от с. Драгомирово, през с. Овча могила, с излаз на главен път Русе – Плевен – София; основен ремонт на общински път Козар Белене – Плевен, включващ пътя между селата Деляновци – Морава – Овча могила, които се част от територията на община Свищов.

– С кого ще си партнира общината в подготвяната интегрирана териториална инвестиция?
– АПИ ни е основен патрньор в интегрираната териториална стратегия, тъй като този обект е от първостепенно значение в нашата стратегия за развитието на Свищов. Извървяхме един много дълъг път. Първо трябваше Министерство на транспорта да припознае този проект. След това АПИ да го вкара в стратегическите си документи за развитие. Постигнахме пълно съгласие по всички оси и той вече фигурира в списъка за този програмен период. Даже тази година е заложен половин милион лв. в бюджета на АПИ да започнат предпроектните проучвания. Постигнахме съгласие, че Пътната агенция като партньор ще изгради двете кръгови кръстовища на ул.“ЗЗ-и Свищовски полк“, които ще осигуряват достъпа към икономическата зона.

– Има ли вече идеен проект, примерно трасе и колко би струвал този път, който ще извади Свищов от изолацията в транспортната свързаност?
– Сега започват тези дейности, с които АПИ да сключи договори за предпроектно проучване и изготвянето на техническия проект. Вариантите за трасе са няколко. Връзката с автомагистралата ще бъде при Ценово. 25 км е отсечката. Ще се изграждат 4 ленти за движение. В Свищов скоростният път ще влиза откъм село Вардим.

– Всичко това звучи чудесно, но все пак дали тази бърза връзка е включена за изпълнение до 2027 г.?
– В свое писмо от 11.09.2023 г. до министъра на транспорта и Георги Гвоздейков и министъра на регионалното развитие Андрей Цеков, председателят на УС на АПИ инж. Ясен Йорданов представя стратегически документ на АПИ, картиращ нуждите на републиканската пътна мрежа за изпълнение по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. В него той подчертава, че актуализираният документ отговаря на нуждите на сектора „Пътна инфраструктура“ и обектите включени в него са избрани по принципа на подхода „отдолу-нагоре“ и са допустими за финансиране по ПРР 2021-2027 г.
В основния списък с идентифицирани пътни отсечки за кандидатстване по Приоритет 1 и Приоритет 2 на ПРР 2021-2027, на база предварително заявено желание от общините за партньорство, за ново строителство под номер 10 е посочен 25-километровият скоростен път, свързващ гр. Свищов с трасето на АМ „Русе – Велико Търново“.
В писмо министър Гвоздейков отговаря, че подкрепя актуализирания стратегически документ и удостоверява, че предвидените инвестиции съответстват с националните приоритети в сектора и съответните обекти ще бъдат включени в списъка с пътни отсечки, които осигуряват свързаност на регионите с основната мрежа. В тази връзка, предстои актуалният списък с пътни отсечки да бъде отразен в Инвестиционната програма 2021 – 2027 г.
Скоростната отсечка до АМ „Русе – Велико Търново“ е приоритет от първостепенно значение за община Свищов. Нейното реализиране е пряко свързано с функционирането на бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, който ще очертае икономическия подем на цялата община. Стъпка по стъпка, положихме много усилия и ще продължим да полагаме необходимите такива, докато скоростната отсечка не стане факт. Тази свързаност с основната пътна мрежа е от изключителна важност за икономическото развитие на цялата община и региона, и аз съм убеден, че активната ни работа в тази посока, и добрата ни комуникация с държавните институции ще доведат до своя ползотворен резултат.

– Как се развива проектът за Дунавския индустриален парк, има ли вече инвеститорски интерес?
– След Нова година очакваме добрата новина за Свищов. Подготвили сме един качествен проект, с който кандидатстваме по Националния план за възстановяване и устойчивост. Надявам се той да бъде одобрен и веднага да започне неговото реализиране, защото загубихме изключително много време. Има интерес от три местни и 4 чуждестранни компании, с които са подписани меморандуми и споразумения за разкриване на производства от хранително-вкусовата промишленост, сглобяване на елементи за различни уреди, екологични опаковки и др.. Инвеститорите са в готовност и чакат да се одобри проекта. По най-бързия начин ще им осигурим инфраструктурата и парцелите, за да може паралелно те да започнат да изграждат своите производства.
Дима МАКСИМОВА,
Вестник 24 часа

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.