Сечта, която се извършва на терена в бившата казарма е законна. Отсечените дървета са маркирани и това става след оглед на място от лесовъди. Това заяви пред Актуално Свищов кметът Генчо Генчев по повод публикацията „Гражданин сигнализира кмет, прокуратура и съветници: Изсичат и рушат бившата казарма“.
Първо искам да благодаря на господин Енчев за проявената гражданска позиция и да ни информира своевременно, заяви кметът .
Всяка година в Общината пристигат писма от църковните храмове от Свищов и от детски градини от населените места за осигуряване на дърва за огрев за зимните месеци, коментира кметът
Община Свищов е отправила искане към управителния орган на „Дунавски индустриален парк“ за предоставянето на отпаднала дървесина от стопанисвания от тях терен.
Сечта се извършва след издадени всички необходими документи и след като е направен оглед от лицензирани служители за извършване на такава вид дървесина, обясни още градоначалникът. Освен това Общината има извършен доклад за състоянието на дървесината от 2020 година и според него 60% от дървесината е негодна.
Маркирани са всички дървета, които да бъдат премахнати, след което ще се извърши маркировка, издаване на транспортен билет и извозени до съответните храмове и детски градини. За всичко това ще бъдат съставени необходимите приемо-предавателни протоколи, коментира още кметът.
В заключение кметът Генчев отправи благодарност за гражданската позиция и уточни, че всяка година община Свищов снабдява детски градини на твърдо гориво от населените места и църквите с дърва за зимния сезон.