Благодарение на активната му дейност в областта на българската култура, за първи път кметът на Свищов Генчо Генчев бе утвърден от Националното сдружение на общините в Република България за титулярен представител на Сдружението в състава на Националния съвет за нематериално културно наследство, към Министерството на културата. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В писмото до него Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева казва: „Убедена съм във Вашата лична и професионална ангажираност към политиките на културата, изкуствата и образованието и съм убедена в доброто ни партньорство“.

От своя страна, кметът на Свищов изказа своята благодарност към Изпълнителния директор и екипа на НСОРБ, за високото доверие и оценката за приноса му към нематериалното културно наследство на страната. Той заяви, че ще продължи да работи отговорно и всеотдайно, за да оправдае доверието на всичките 265 общини, в името на българската култура.

Националният съвет за нематериално културно наследство е експертно-консултативен орган към Министерството на културата, който осъществява функции по обсъждането на стратегията за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство. Препоръчва конкретни действия за прилагане на международни актове в областта на нематериалното културно наследство, по които Република България е страна, както и прилагането на мерки за усъвършенстване на системите за опазване на нематериалното културно наследство – Национална система „Живи човешки съкровища“ и др. Съветът дава препоръки по въпроси, свързани с опазването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство, разглежда предложенията за вписване в регистъра на нематериалното културно наследство на Република България и предлага членове на комисията по чл. 9, ал. 1 от наредбата по чл. 42, ал.2 от Закона за културното наследство. Съдействие за ефективната работа в Националния съвет за нематериално културно наследство оказва екипът на Националното сдружение на общините в Република България.