Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Поздравявам Ви от свое име и от името на Общинското ръководство с големия мюсюлмански празник Курбан байрам!
Празникът е посветен на милосърдието и прошката, на вярата и благодарността към Всевишния. Този свещен ден е израз на покаяние и смирение за вярващите и е повод да се обърнем към истинските човешки добродетели, към семейните ценности и към традициите, които имат силата да изградят разбирателство помежду ни и да спомогнат за духовното развитие на всеки човек.
Днешният светъл ден ми дава повод да благодаря на мюсюлманската общност в нашата община за разбирателството и за взаимното уважение помежду ни.
Пожелавам на всички здраве, мир и благоденствие!
Честит празник!