Кметът на Свищов бе отличен в националния конкурс за наградите „Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

На тържествена церемония на 25 март в хотел „София Балкан Палас“, София бяха връчени наградите „Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). На събитието присъства и кметът на Свищов Генчо Генчев, който бе номиниран и отличен заедно с БНБ и Фискалния съвет на Република България в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“.

В номинацията направена за кмета Генчев се изтъкват реализирането на редица политики, които ограничават сивите практики и осъществяват превенция на неформалната икономика и нерегламентираната заетост. Те включват създаване на директна връзка с европейските институции посредством специално създаден Европейски център в България; приемане на комплекс от мерки за насърчаване и подкрепа на инвестициите и намаляване на административните тежести; подобряване на осигуряването на човешки ресурси и умения посредством успешна трудова интеграция на украински бежанци и ограничаване на практиките на недекларирана заетост на територията на общината от тяхна страна.

Номинациите за наградите са направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите.

Целта на ежегодния и добил вече популярност конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към сивата икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.