В зала „Ректорат“ на СА „Д. А. Ценов бе проведена алумни среща с възпитаниците на катедра „Стратегическо планиране“, в рамките на която бе изнесена публична лекция на тема „Практиката на община Свищов при управлението на проекти“. Гост-лектор бе д-р Генчо Генчев, кмет на община Свищов, съобщават от Висшето училище. Модератори на събитието бяха проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“, и доц. д-р Евелина Парашкевова, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“.
Събитието бе открито с приветствие от проф. д-р Богданова към гостът и участниците. Встъпителните думи на д-р Генчев бяха насочени към завършващите студенти от специалностите „Публична администрация“ и „Управление на проекти“. Той им пожела успешна реализация и ги увери, че дипломата от Стопанска академия, която предстои да получат, е високо ценена в практиката и „отваря“ редица врати.
В своето изложение д-р Генчев акцентира върху съществени моменти от практиката на ръководената от него общинска администрация като започна с преглед на резултатите от работата на община Свищов по проекти през изминалите програмни периоди. Откроени бяха водещи стратегически приоритети, цели, както и степента на тяхното достигане. Маркирани бяха „конкурентни предимства“, допринесли за успешното реализиране на значими мерки и дейности от изключителна важност за града и населението.
Специално внимание бе отделено на добрите практики при реализирането на проекти в община Свищов, особено в сферата на културния туризъм и неговото отражението върху социално-икономическото развитие. Успоредно с това бяха маркирани приоритетите пред бъдещи проекти за насърчаване на предприемачеството и бизнеса в района.
В рамките на дискусионната част, към водещия лектор бяха отправени редица въпроси, в т.ч. и какви са високоценените компетенции на специалистите по „Управление на проекти“ и „Публична администрация“ в рамките на процеса на подбор на служители и ангажирането има в сферата на управлението на проекти на общинско ниво. В тази връзка той даде на студентите важни съвети за това как да се представят на интервю за работа и разясни на кои аспекти работодателите акцентират при подбор на кадри.
В края на срещата доц. д-р Евелина Парашкевова, в качеството си на ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, връчи на д-р Генчо Генчев благодарствено писмо, с което изрази признателността си за дългогодишното и ползотворно партньорство между община Свищов и Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Снимки ТУК