В началото на месец март  стартира дейността на Общински клуб за кариерно развитие „Лидер“, съобщиха от община Свищов. Той е създаден по проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Клубът ще работи с учениците от община Свищов, като се цели чрез запознаване със спецификите на отделните професии в реална работна среда от първо лице, те да направят информиран избор за средното си образование и/или професия и да открият възможности за своята бъдеща реализация.
Ръководители на клуба са Румяна Пенева и Петя Гутева.  От 15 март те стартираха представянето на клуба и неговата дейност пред учениците от прогимназиален етап в свищовските училища. Първото представянето на клуба беше пред седмокласниците в СУ „Димитър Благоев“, а на 17 март и пред учениците от СУ „Николай Катранов“. През тази седмица са предвидени срещи със седмокласниците от  СУ „Цветан Радославов“ и от ОУ „Филип Сакелариевич“.
Общинският клуб „Лидер“ допълва възможностите и формите за кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците, като отразява образователните политики на Община Свищов в това отношение.