Сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители – гр. Свищов” сключва нов договор за наем на общинско помещение, което сдружението ползва под наем и към настоящия момент, научи Актуално Свищов. Помещението е с площ 20,00 кв. м. и се намира на І-ви етаж, пореден № 9, западно изложение, в общинска сграда на ул. ”Т. Миланович” № 2.
През последните петнадесет години на осн. решения №№ 897/2007 г., 785/2010 г., 400/2013 г., 75/2016 г. и 1004/2019 г. на Общински съвет – Свищов, сдружението е било коректен наемател на посочения общински имот срещу месечен наем в размер на 20,00 лв. без вкл. ДДС. Регистрирано е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Сключеният договор за наем изтича на 28.02.2022 г. Като популяризатор на българската песен и организатор на подготвителни школи сдружението е активен участник в културно-обществения живот на гр. Свищов.
Окончателното решение се очаква утре, 31 март на редовното заседание на ОбС-Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.