Катедра „Търговски бизнес” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” отличи свои възпитаници, обучавани в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, с приза „Перспективен търговец”, съобщиха от Висшето училище. Студенти от специалност „Икономика на търговията” в ОКС „бакалавър” и от магистърските програми „Мениджмънт на търговската дейност” и „Търговско посредничество и инвестиционно банкиране”, випуск 2023 г., се присъединиха към клуб „Перспективни търговци” на 29.06.2023 г. (Държавен изпит на специалността в ОКС „бакалавър”) и на 03.07.2023 г. (Държавен изпит и Защита на дипломна работа в ОКС „магистър”). Клубът, създаден и учреден преди пет години – на 13.07.2018 г. от катедра „Търговски бизнес”, обединява възпитаници, преподаватели, докторанти и съмишленици на образователната мисия на катедреното звено в единна и разрастваща се във времето свързана мрежа. Клубът съчетава възможности за откриване и установяване на контакти с партньори-работодатели, които са завършили специалност „Икономика на търговията” в Свищовското висше училище и развиват успешни бизнес идеи в реалната търговска практика. Така се разширява разбирането за „ефекта на натрупването”, чрез който стойността на търговското образование се комбинира с индикатори за бизнес заетост, координиране на ресурси и създаване на икономическа полезност.

В рамките на проведения държавен изпит по специалността в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”, ръководителят на катедра „Търговски бизнес” – доц. д-р Теодора Филипова, приветства завършващите и ги насърчи да разширяват връзката си със звеното и със Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, както и да са съпричастни като членове на клуба с катедрените научни прояви. Тя насочи вниманието на аудиторията върху необходимостта от перспектива в търговията с фокус върху устойчивостта, разбиране на променящите се потребителски нагласи, тенденции и поведение. Според доц. Филипова, един от най-критичните аспекти на ангажираността на перспективния търговец с неговата компания е създаването на бъдеще за работещите в нея – това е сред несравнимите конкурентни предимства.

В качеството си на съучредители на клуб „Перспективни търговци” доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Симеонка Петрова отличиха и връчиха награди на най-заслужилите студенти, обучаващи се в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. В категорията „Перспективен търговец” за проявено усърдие и последователност в учебно-образователния процес и заслужен отличен успех от обучението са откроени трима студенти – Зорница Тодорова Иванова, Вероника Петкова Цветкова и Светослав Веселинов Димов, специалност „Икономика на търговията”, IV курс, ОКС „бакалавър”.

За успешна професионална реализация в търговския бизнес и за постигнат отличен успех от обучението по магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност” е награден Махиеддин Исмаил Мустафа Зали.

Отличените студенти бяха удостоени с поименна грамота и предметна награда, връчени им от ръководителя на катедрата и от председателя на клуба.

Към възпитаниците от специалност „Икономика на търговията”, като новоприети членове на клуб „Перспективни търговци”, от страна на ръководителя на катедрата бе отправено посланието, че търговската професия може да се превърне в перспективна, когато се възползва от ценния набор „търговско знание – предприемачески талант – мотивация за икономическо благосъстояние, необходимост от иновации и баланс на възвръщаемостта на инвестициите”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.