Кръгла маса с международно участие под надслов „Търговията – научно знание и бизнес реалност” проведе катедра „Търговски бизнес” по повод своята 30-а годишнина, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на СА „Д. А. Ценов”. Форумът бе посветен също на 30-годишнината на факултет „Производствен и търговски бизнес” и е част от събитийния календар за честване на 85-годишнина от създаването на Свищовското висше училище.
Гости на тържественото откриване на събитието в заседателна зала „Ректорат” бяха: проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Свищовската академия; доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация”; доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”; д-р Станислава Стоянова – зам.-кмет на община Свищов; доц. д-р Светослав Илийчовски – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”; доц. д-р Евелина Парашкевова – директор на Институт за научни изследвания и ръководител на катедра „Стратегическо планиране”; доц. д-р Любка Илиева – директор на Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението. Чрез платформата Zoom участваха ръководители на катедри, преподаватели, докторанти, студенти, представители на практиката.
Кръглата маса откри доц. д-р Теодора Филипова – ръководител на катедрата-домакин. Тя изнесе доклад на тема „Катедра „Търговски бизнес”: 30 години обучение, академична мисия и проекции на бъдещето”, в който проследи професионалния и научния път на катедра.
С особено вълнение, поради факта, че 21 години (1995 г. – 2016 г.) е част от катедрата и неин ръководител в периода 2007 – 2011 година, проф. д-р Марияна Божинова – понастоящем ректор на Академията, приветства участниците и гостите, и връчи плакет на катедреното звено. Поздравления поднесоха зам.-кметът, деканът, ръководителите на сродните катедри по търговия при УНСС – София и ИУ – Варна; проф. д. ик. н. Сергей Охрименко – дългогодишен приятел и „Доктор хонорис кауза” на Стопанската академия.
В кръглата маса участваха академични преподаватели от България, Украйна, Русия, Сърбия и Молдова, докторанти, студенти от специалност „Икономика на търговията” и магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност”. Публикуваните в сборник доклади са 78, а поради съавторство в някои от тях – научните изследователи наброяват 90.
„Успехите и утвърждаването на една катедра не се дължат единствено на усилията и потенциала на настоящия катедрен състав”, подчерта ръководителят на катедра „Търговски бизнес”. Организаторите отдадоха заслужено внимание на един от първосъздателите на катедрата – доц. д-р Дучка Добрева, чиято внезапна кончина е през 2005 г. С решение на Катедрения съвет е учредена почетна награда на името на доц. Дучка Добрева за лица, възпитаници на Академията, докоснали се до нейното дело и успешно реализирали се в практиката.


 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.