Русенската католическа организация „Каритас“ Ви кани да се включите в Общинска работилница по въпросите на миграцията, която ще се проведе на 5 август, петък, от 10:30 часа в Зала 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски“ 2. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Каним представителите на местните власти, кметове и кметски наместници на селища в общината; доставчици на социални услуги; неправителствени организации, работодатели, медии, младежки доброволчески групи да се включат в дискусията. o За миграцията и хората – от какво се страхуваме и на какво се надяваме? o Кои са проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени мигрантите? o Какви ползи и възможности носи миграцията за местното социалноикономическо развитие и културно многообразие? Очакваме да споделим гледни точки и мнения, да проведем качествен диалог и дискусия, да стигнем до общи изводи. „Каритас България“, реализира инициативата „Регионален проект по миграция“ (REMAP) в партньорство със седем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите:, „Каритас Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“ и „Каритас Турция“. Русенската католическа организация „Каритас“, като част от „Каритас България“, реализира инициативата в общините от Никополска епархия чрез епархийни обучения, общински работилници и публични дискусии.
За контакти:
Кремена Цанева – 0882 071 603, k.tsaneva@caritas-ruse.bg;
Цвета Ненова – 0882 480 196, pr.project@caritas-ruse.bg