Милка Томева – 123

Общинският съвет трябва да се превърне в работещ орган на местното самоуправление, където се внасят предложения, а не готови решения, които само се гласуват, без дискусии.
Общинският съветник трябва да общува с избирателите и да представлява и устоява техните интереси пред общинската администрация. Моята задача е да съдействам за промяна на стила и методите на работа на Общинския съвет!

 

Стела Касабова – 106

Разкриването на нови производства и съответно на нови работни места ще доведе до завръщането на хората в Свищов и населените места в общината. Това може да ги превърне в притегателен център за младите хора, особено да мотивира студентите да се завърнат в града, където могат да съвместяват обучението си в Стопанска Академия с почасова работа или с други форми на заетост.

 

Маруся Тасева – 111

Като психолог усилията ми са насочени към промяна на заобикалящата психо-социална среда в общността. Необходима е промяна в психо-социалната атмосфера сред жителите на община Свищов за създаване на усещане за сигурност, свобода и свободно договаряне на взаимоотношения, свобода на изборите при реализиране на възможности, ресурси и насъщни желания. Особено внимание заслужават децата за формиране на поведение, изключващо агресия и авто-агресия, прием на психоактивни вещества.
Условие за наличие на рехабилитационен потенциал е осигуряването на широко разнообразие от културни и игрови семейни занимания в малки общности, оказване на психологична помощ и подкрепа в до – и след-болничната грижа за деца, лица и семейства в нужда.
Смятам, че функциите и възможностите ми на общински съветник са допустими за осъществяване на необходимия кадрови ресурс като специалист в своята област.

 

Кольо Колев – 121

Като общински съветник мога да съдействам за по-ефективно управление на общината, за максимално използване на материалните и на човешките ресурси. Мога да съдействам и в сферата на социалната дейност и за решаване на социалните проблеми на гражданите.

 

Латинка Шопова – 118

До кога ще се лутаме от аптека в аптека в търсене на жизнено важни лекарства. Надявам се да се чуе гласът ни и чрез съдействието на компетентните органи, по наше настояване, да можем да получаваме и добро медицинско обслужване.

 

Иванка Кофетарова- 109

Мога да бъда Вашият глас в Общински съвет. Ще бъда безкомпромисна към онези, които вървят срещу обществения интерес.
Силата е в опита, успехът – в действията.

 

Петьо Петров – 105

Кое ме накара да се включа в предизборната надпревара
След като се пенсионирах започнах да ходя по-често по селата. Там видях как всичко опустява. Много самотни хора остават забравени и без внимание. Същевременно видях и нещо друго. Хора, работили в чужбина, повече от тях в областта на земеделието, бяха изкарали пари и придобили опит. Сега те са най-големите инвеститори на обновяване на старите къщи.
Ако ние работим за създаване на подходящи условия с участието на Земеделските кооперации и собственици на земеделски земи за развитие на поливно земеделие, овощарство и зеленчукопроизводство, тези хора ще се върнат.
И другата причина е харченето на общинските бюджети навсякъде в България, особено ако е по някоя програма. Много от проектите са лъскави и с малък ефект. Ако са пари от семейния ни бюджет дали бихме ги харчили за някой от проектите? Това можем да го променим.
На базата на моя житейски и професионален опит мисля че мога да съм полезен.

 

Славко Данаилов – 119

Работата като общински съветник не ми е непозната. Бил съм три мандата от листата на БСП и имам опит, който мога да споделя. Като дългогодишен стопански ръководител мога да бъда полезен при разискванията, свързани с икономическото развитие на общината. Споделям общественото мнение, че нещата в Свищовска община не стоят добре и ще съдействам това да се промени.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!