Фондовете на Исторически музей – Свищов пазят не един и два снимки, свързани с датата 9 септември 1944 година. Чествана като второ освобождение и всенароден празник до преди три десетилетия, днес е изтикана в ъгъла на историята и тотално отречена. Истината за нея явно ще бъде дадена от следващите поколения…
Актуално Свищов представя снимки от ИМ край Дунав, малко известни и почти неизвестни. Две от тях представят „посрещането” на Съветската армия на днешния централен площад. Любопитното тук е, че събитието е дни след септемврийските събития, защото през 1944 година пътя на армията не е минал през града ни, разказват историци. По местна инициатива военни части от Горна Оряховица са командировани в Свищов, където „официално” са посрещнати.
Партизанското движение в Свищов води началото си от 25 август 1943 година. На този ден в една царевична нива между селата Александрово, Горна Студена и Овча могила се събират Тодор Моллов, Евтим Цвятков, Иларион Тодоров и Александър Гечев, които сформират Свищовската партизанска чета, пише в книгата „Горна Студена” с автор Тодор Колев и Иван Игнатов. Скоро към нея са привлечени Иван Пантелеев и Веселина Лазарова (Милка).
В ИМ – Свищов се пазят партизанските обувки на Сава Дълбоков и Веселина Лазарова. Снимка на най-младия партизанин от свищовския край – Стоян Ников (Климент), снимка на неговия паметник. Друг интересен фотос е от октомври 1944 година запечатал Сава Дълбоков, Евтим Цвятков и Димитър Туджаров.
Александър ШАБОВ
Снимки: Фонд Исторически музей – Свищов