Преди време правителството на „Промяната” обяви, че БДЖ-то било излязло на милионна печалба. Днес, в качеството си на обикновен клиент, ползващ „услугите” на въпросния обществен превозвач видях как железниците си изкарват печалбата – продавайки билети с над 20% над редовната тарифа…
В 10:07 часа, 17 септември женица на касата в Централна гара – София отказва на мен и още поне десетина души да продаде билети! С мотив по-малко от пет минути от заминаването на влака София – Варна в… 10:15 часа. Естествено, докато женицата на държавна службица реди думи до тръгването на влака, остават пет минути. Единственото смислено, което казва, че във влака може да се издаде билет…
Там, поредната женица от структурата на БДЖ-то заявява – карта с намаление не важи, билетът е по-скъп от редовната тарифа. При около 15 лева редовен билет, женицата издава превозен документ за 21,85 лева!
Въпросите: С кое БДЖ-то заслужава да прибира по-висока цена в определени дни, т. нар. календарни билети? Нито служителите са по-любезни във въпросните дни, нито е по-чисто във влаковете, нито те се движат без закъснение?
На какво основание БДЖ не признава картите за намаление, които тя е издала и за които вече е смъкнала един път кожа, пари от „клиента”?
Въпросите могат да продължат, но нито мошеническата практика в БДЖ-то ще се промени, нито някой от компанията ще даде отговори.
Александър ШАБОВ,
Един клиент на БДЖ „Мошенически превози”

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.