Извънредно заседание ще проведе местния парламент – единствената точка в дневния ред е ремонт на градския стадион, научи Актуално Свищов.
Очаква се съветниците да дадат съгласие Община Свищов да кандидатства с проект, по реда на Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, за финансово подпомагане на дейности по модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда с идентификатор 65766.702.4449.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4449 – градски стадион „Академик“ – гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ 97.
С кандидатстването с проект за финансово подпомагане по реда на Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост се цели осигуряване на финансов ресурс за извършване на дейности, свързани с модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна-спортна сграда на стадион „Академик“, е записано в мотивите на проекта за решение.
Към момента сградата, обект на проектно финансиране, е в компрометирано състояние, а същевременно е необходима за дейността на спортните клубове на територията на община Свищов (в т.ч. на футболните спортни клубове ОФК „Академик – Свищов“, „Земеделец-93“, „Бенковски БС“, „Стрела – Ореш“, „Атлетик“ и др.), както и на гражданите-любители на стадионните спортове.
Община Свищов като собственик на спортния обект, отговаря на условията за кандидатстване по реда на Наредба № 4. Реализирането на проектните дейности ще добави стойност към развитието на местния спорт, в обществен интерес, пише още в мотивите.
Извънредното заседание ще се проведе навръх Никулден – 6 декември в зала 1 на Общината от 8:30 часа. Единствената точка е: Кандидатстване на община Свищов за финансово подпомагане на дейности по модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда на стадион „Академик“ – град Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.