Изработват планове на 510 декара земеделски земи, става ясно от съобщение качено на сайта на „Цанко Церковски” 2. На 20 и 21 декември по повод изработване на кадастрални планове ще се извърши анкетиране на собственици и ползватели на поземлени имоти, разположени в местностите „Вардим 1“, „Вратика 1“, „Нова острица“, „Острица“, „Царева нива“, всички те находящи се в землището на град Свищов. Изброените местности са с обща площ малко над 510 декара и обхващат няколко стотин поземлени имота.
https://svishtov.bg/upload/images/docs/e56239bcc7835d0d649bc556ca714572.pdf