Допълнителна точка разгледаха на последното си редовно заседание общинските съветници на града на Щастливеца, видя Актуално Свищов. Кметът обоснова внасянето, че в последния момент е отворена процедура за внасяне на проектни предложения, а крайния срок е 1 декември. С решението си съветниците осигуриха финансиране за начинанието в размер на 36 хиляди лева.
Пред „Новините от града на Щастливеца – такива, каквито са!” кметът Генчев даде повече подробности.
След три години изключителни усилия от страна на Общината е разкрит нов минерален извор – „Минерален извор находище Свищов”. Той се намира под бетонов възел „Коев”, съобщи кметът.
Последвала е и необходимата процедура по узаконяването на извора от страна на Националния център по радиобиология и радиационна защита и Регионалната здравна инспекция. Положителните становища на институциите са необходими за оптималното използване на ресурсите и техническите характеристики.
58 литра в секунда е дебита на водата с температура 48 градуса. Отделно характеристиките на водата са много добри.
С гласуваните вчера средства ще се изработи работен технически проект. С него ще се кандидатства за финансиране пред „Националния еко доверителен фонд”, който стартира процедура за рационално използване на геотермалните извори на България, коментира кметът.
По този начин се изпълняват и изискванията на Европейския съюз по „Зелената сделка” и намаляване на парниковите емисии. Финансирането е 50% от еко фонда и 50% общинско финансиране.
С финансирането от еко фонда ще бъде изградена санитарно-охранителна зона и съоръжения за използването на водата. Предвижда се и изграждането на геотермални водопроводи към публични институции със специфични цели.
Първата посока е индустриалната зона. Следват студентските общежития като предстои партньорско споразумение между Общината и Академията. Третото направление е до Корпус „Юг” и до спортния комплекс там, където е и басейна.
Кметът бе категоричен, че има интерес от чужди и български инвеститори за начинанието.
Финансиране ще се търси и от програма LIFE, с която Общината има партньорски отношения от години. През следващата година програмата стартира процедура по изграждане на съоръжения от съществуващи източници, като намерението последното направление на геотермалните тръби е да стигне и до болницата, коментира кметът Генчев.