Изготвянето на бизнес планове е в съответствие с разпоредбите на Закона, Правилника за прилагането му и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Точно тук се крие и зародиша на тези бизнес планове – такива трябва да има и те трябва да бъдат приети, а каква е тяхната същност, според дискусията сред представителите на местния парламент и общинска администрация не е от особено значение.
Смятам, че всеки бизнес план е съществен, защото той залага визия, а не просто събрани цифри. Можем да откроим три бизнес плана, чиято визия е от липсваща до утопична. Това за мен са бизнес плановете на ЦУО, МБАЛ и Дунавски индустриален парк.
ЦУО, който бе създаден с идея от месец март миналата година да подпомага дейността на ОП „Чистота“ във връзка с определени видове строителни и други отпадъци за момента показва, че визията на общинска администрация за това дружество не бе правилно преценена, тъй като след поредица от наемане на персонал, увеличения на капитал, съкращаване на персонал, инвестиране в техника и площадка все още виждаме, че като че ли това дружество се лута за бъдещето си, а добрите идеи на управителя му, представяни не веднъж на комисии по ИРФБ, очевидно не намират подкрепа в отговорните фактори за развитието на Общината. До момента виждаме едно натрупване на лоши финансови резултати, а визията на Кмета на община Свищов си остава финансиране през европейски програми, но никой като че ли не взема предвид факта, че до тогава това дружество ще търпи загуба след загуба. Това е първото дружество в разговора, което чака на едно по-добро бъдеще някога, евентуално в трети или пети мандат, но за момента е просто обещание.
За Дунавски индустриален парк не веднъж съм си изказвал мнението, което разбира се не се харесва на управляващите, но това не значи, че съм съгласен с тях и тяхната визия. Ако можем да говорим тук за визия, защото за мен това е проект, който се заиграва с мечтите на съгражданите ни от вече няколко години и по който особено движение няма. Но, какво можем да видим в бизнес плана – една заявка за трети мандат, в която всяко желание на хората се сбъдва. Защо ли? Защото в малко над 350 декара терен липсва само план за международно летище. Има мост, съпътстваща инфраструктура, околовръстен път, индустриална зона и прочие и прочие. И доколкото част от нещата са обясними със законосъобразността (поне според общинска администрация), то всеки жител на община Свищов като че ли може да открие в бизнес плана нещо, което да иска да има в града ни и би го накарало да подкрепи бляскавото бъдеще. Няма да споменавам на каква цена ще се случи това, защото за мен това е сравнимо с цената на ПУП-а, който гласувахме преди време, а тя според мен бе неколкократно завишена. За това и на една от сесиите пожелах изготвеният ПУП да бъде толкова добър, колкото скъпо го платихме. Тук правя лека съпоставка, че за терена са предвидени 34 милиона лева и то само за подготовката му. Мога да направя аналогия с един от най-модерните заводи в България на АББ, който бе изграден от гола поляна, със съпътстваща инфраструктура, сгради, машини и всичко необходимо „до ключ“ на стойност 25 милиона лева и дава работа на над 1000 души. Това е второто дружество в разговора, което чака на едно по-добро бъдеще някога, евентуално в трети или пети мандат, но за момента е просто обещание. Защо го казвам ли, защото това бе и предизборното обещание от предната кампания, което внимателно запомних. Може би ще бъде и на много следващи кампании, ще видим.
Обикновено избягвам да изказвам мнение по темата за МБАЛ поради две причини – първо, не съм здравен специалист и не съм в тази сфера, за да мога да дам смислено предложение или констатация, и второ – настоящият управител на здравното заведение има моята подкрепа за дейността, която върши, а неговата врата винаги е била отворена за разговор, така че хипотезите са излишни. Това, което мога да кажа от проведените разговори, както и от бизнес плана е, че за съжаление болницата е изправена пред финансови затруднения поне през настоящата и може би следващата година, тъй като, макар и подобрени, приходите нарастват с по-бавен темп от разходите. Енергийната криза не пропуска болницата, като последните сметки за ел. енергия са четворно завишени, което консумира солиден ресурс. При отпадането на противоепидемиологичната обстановка и съответно човекопотока от болни с COVID инфекция, която за добро или лошо през последните две години бе основна грижа на нашето здравно заведение, означава, че приходите от тази дейност ще трябва да бъдат компенсирани с други клинични пътеки, а за да се случи това, лечебното заведение трябва да продължава да привлича кадри, които да могат да отворят вратата на МБАЛ за работа с различни отделения и съответно по-скъпи клинични пътеки. За съжаление, от бизнес плана на мен ми става ясно, че за голяма част от развитието си, болницата ще трябва да търси финансиране от Община Свищов, а след промените в закона от преди няколко години, възможността общините да финансират болниците си е тясно ограничена. Лечебното заведение безспорно има социален ефект, така че следват предизвикателни години в търсене на баланс между търговските интереси и социалния ангажимент на МБАЛ. Позитивни новини бяха готвените промени в нормативни актове, които биха благоприятствали нашето лечебно заведение, но предстои да видим дали това ще се случи.
В заключение – беше споменато, че наличието на бизнес план е просто изискване и с голяма част от тези бизнес планове мисията е изпълнена – покрили сме просто изискването.
Ивелин ПЕТРОВ
Бел. на ред. Съветник Петров може би съзнателно или не, е пропуснал един документ – „документът“ представен от „Дунавско дело” ЕООД, издадетел на едноименния седмичник. Сравнение с него цитираните бизнес-планове са фундаментални наУчни трудове. В две-три страници от вестника се оправдават с К-19 и икономическата криза за състоянието на изданието…

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.