Определено трудно бихме откроили силни позитиви в този бюджет. От една страна той е описван от г-н Генчев като изключително напрегнат, от друга страна той е рекорден по размер за нашата община.
Когато капиталовите разходи са под 10% от общия бюджет можем да твърдим, че това ще е поредния бюджет от години насам, който няма да даде реален отпор нито на демографската криза, нито на дългосрочните битови проблеми. От една страна е много добре, че се прилага принципа „всеки се разпростира според чергата си“, но в случая тази черга е увеличена почти два пъти спрямо 10 години назад, а населението на общината е намаляло почти два пъти за същия период. С две думи може да се каже, че инвестираме в запазване на текущото положение, което не мога да класифицирам като задоволително.
От гледна точка на пера можем да откроим едно силно позитивно – така наложителното завършване на асфалтирането на голяма част от улиците, надявам се и качеството им да бъде в категория силно позитивно. Като рисков обект определям ремонта на санитарни възли в ДГ „Чиполино“ в размер на над 200 000 лв., като размерът меко казано ме притеснява и силно се надявам част от тези пари да не бъдат пренасочени от този капиталов обект.
Важно е да се отбележи, че социалния пакет, който предлага общината, от дневните центрове, през училища и детски градини до грижата за възрастни хора е напълно обезпечен и ще продължи да функционира на високо ниво, както до момента. Големи надежди се възлагат от общинска администрация на актуализиране на държавния бюджет в средата на годината, което да доведе до повече средства в бюджета, като дали това ще се случи ще разберем само след няколко месеца.
Ивелин ПЕТРОВ,
общински съветник „Площад „Алеко“

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.