С нова визия, която разказва част от историята на града, е вече автобусна спирка в центъра на Лясковец, пише вестник „Борба”. На нея са изобразени Петропавловският манастир и духовникът, просветният и обществен деец от Възраждането Максим Райкович. Проектът за автобусните спирки се реализира от сдружение „Партньори за Лясковец”.
„Една идея, която отдавна ни се искаше да реализираме. Сега с проект по платформа „Агора” чрез Общинския фонд за местни инициативи ще успеем. Тази е първата, ще последват още няколко. Докога ще са в този вид – не зная. Надявам се изображенията на светините на нашия град да респектират вандалите”, коментира кметът д-р Ивелина Гецова.
Договорът за новата визия на спирките бе един от петте подписани в средата на септември за финансиране на проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец. Фондът бе създаден в партньорство между Община Лясковец и платформа „Агора“ през 2018 г.
Одобрените проектни предложения са на обща стойност 14 117,79 лв., от които 9117,79 лв. финансиране от Община Лясковец и 5000 лв. – от платформа „Агора”. Тези предложения са направени от неправителствени организации и читалища, които допринасят за развитие на местната общност и осъществяват дейността си на територията на общината.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.