Председателят на Институт Перспективи Ахмед Куйтов, беше специален гост-лектор на мероприятия посветени на падането на Берлинската стена проведени в Берлин от 7 до 9 ноември 2023 г., научи Актуално Свищов.

По време на визитата му се проведе и работна среща относно стартирането на пилотна инициатива на Европейската комисия “Alma” чрез която през пролетта на 2024 г. 10 французи, които попадат в групата на NEETs ще бъдат ангажирани за 6 месеца в България в дейности свързани с младежка работа и след това ще трябва да продължат своето развитие чрез образование или работа напускайки групата на NEET’s. Новината е че сме една от първите организации в Европа, които ще започнат да работят по тази инициатива. Повече за нея на – https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=bg

Ахмед Куйтов, ръководи най-голямото младежко пространство в България, което е създадено и се управлява съобразно ЕС стратегия за младежта чрез ангажиране, свързване и овластяване на младите хора.

През 2022 г. е лауреат на Младежката награда „Карл Велики” на Европейският парламент, а на 17 ноември 2022 г. беше избран в управителния съвет на Алумни мрежата на носителите на наградата.

По покана на френската организация “Европейска гражданска служба”, която съвместно със инициативата “Душата на Европа“ и Зункфурт Берлин на организират „Берлинската конференция“ за 19 поредна година. Повече информация – https://www.stiftungzukunftberlin.eu/ankuendigung-berlin-conference-2023/

На 9 ноември точно в сърцето на Берлин, 34 години след падането на Берлинската стена, свищовлията беше сред 600 гости от елита на Германия, които участваха в традиционната “Реч за Държавата Европа”, изнесена от специалния гост Роберта Мецола, председател на Европейския парламент.

След речта й, се проведе дискусия с публиката и свищовлията беше първият, който постави въпроса относно възможностите за пълноценна интеграция в ЕС чрез улесняване на достъпа до Европейско финансиране. Повече информация относно въпроса – и отговора на председателя на ЕП – https://youtu.be/WpBP1V1H2KM