Служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури конфискуваха лодка и мрежи от нарушител при устието на Янтра. Това съобщиха от агенцията.

Организирана проверка по река Дунав установи наличието на мрежи без маркировка и състави акт за нарушение.

Екипи от Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе организираха проверка по река Дунав. В акцията се включиха служители от отдел „Централен Дунав“ и Териториалните звена на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Русе, Плевен, Силистра, Габрово, Велико Търново. Инспекторите извършиха проверка по протежението на река Дунав, основно в териториите на градовете Свищов, Белене и Козлодуй.

В хода на инспекцията на терен установиха 5 броя лави с по 60 бр. куки или общо 300 броя куки, 4 броя немаркирани хрилни мрежи поставени в работно положение и проверени бяха две лица извършващи любителски риболов, но не са констатирани нарушения. Мрежите бяха иззети от инспектори на ИАРА.

След предварително наблюдение на река Янтра инспектори от Териториално звено – Русе установиха лице, което извършва риболов с два броя мрежни риболовни уреди в устието на водоема. За констатираното нарушение беше съставен АУАН, а мрежите и лодката на нарушителя са отнети в полза на държавата. Уловената риба от видовете – шаран, сребриста каракуда, морунаш, скобар и платика беше върната обратно във водата.

„Агенцията благодари за ползотворното сътрудничество на регионалното представителство на Главна дирекция „Гранична полиция“ в гр. Русе. Убедени сме, че за напред ще организираме още подобни проверки по река Дунав и в устието на вливащите се реки. ИАРА високо оценява всички усилия, които са насочени към опазване на биоразнообразието в България“ каза изпълнителният директор Николай Георгиев.