Грозната стена, станала красива по време на фестивала„Реката” е грозна отново, видя Актуално Свищов!
И един месец не оцеля – хубавото стана отново грозно благодарение на вандалите на 21 век…