Като съседен град на град Белене трябва да поемем инициатива за събуждането на този проект и най-накрая той да се осъществи. Това заяви днес пред общинските съветници Димитър Дончев в качеството си на гражданин. Актуално Свищов публикува пълния текст на обръшението без редакторска намеса.

Уважаеми, господин Генчо Генчев – кмет на община Свищов,
Уважаеми заместник-кметове,
Уважаеми общински съветници,
Граждани на община Свищов

Към онази част от аудиторията, която не ме познава, аз съм Димитър Николаев Дончев на 33 години, роден съм и живея в гр. Свищов. Вече над две години членувам в партия „Пряка Демокрация“, като през целия ми съзнателен живот съм се интересувал и продължавам да се интересувам от регионална, национална и международната политика.

Преди да Ви запозная с това, за което съм тук, искам да направя уточнение, че идеята ми далеч не е да нападам личности, а да изложа факти и проблематични социално-значими области, касаещи обществото, както на общинско, така и на национално ниво, за да може Вие като избраници на народа да предприемете адекватни и навременни действия, които да носят позитиви на гражданите.

Уважаемо ръководство на Община Свищов, няма значение дали управлявате малко населено място, голям град или държава. Правилните политики трябва да следват и да се базират на световните тенденции, за да дават трайни и търсени резултати. В тази връзка в динамично променяща се политическа, икономическа, социална, демографска, технологична, здравна и т.н. среда, в условия на обществени и международни конфликти, правилните политики следва да бъдат моделирани с дълбока прецизност и умения базирани както на политически опит, така и на познания за световните настроения и планове за промяна и трансформация. По този начин една национална, в това число и регионална политика си гарантира, най-малкото по-добра сигурност и свеждане на определени зависимости до минимум.

В тази връзка, уважаема аудитория, искам да повдигна няколко въпроса, които са само част от предизвикателствата пред нас, като общество, представляващи наболели теми, по които малко се говори, а са толкова важни за бъдещето на България, за бъдещето на нашата територия и най-вече за бъдещето на най-милото и най-свидното, което притежаваме – нашите деца и техните семейства.

Обществото ни е „болно“, в множество аспекти на думата, в резултат на целенасочени политики провеждани през последните десетилетия. То все повече деградира, както личностно, така и професионално. Изместват се изконните приоритети и се изкривява ценностната система на обществото. Затриват се обичаи и традиции, символ на един горд народ, градил ги стотици години и съумял да ги запази във времена, в който честта, семейството, домът и родината са били по-важно от живота. Това определя идентичността и силата на един народ. С лека ръка, изпаднали под зависимости, неусетно, тъй както силата на водата бавно но сигурно и безвъзвратно под действието на фактора време разрушава наглед здрави основи, така политиките, които водехме и зависимостите, в които успяхме да изпаднем разрушават нашето общество, нас и нашето бъдеще. Така, попаднали в „трапа“ изгубваме представа за света около нас и нямаме идея как да се справим и да продължим.

Значим проблем е демографската катастрофа. Неудържимата емиграция, масовото циганизиране в пряк и преносен смисъл, обезлюдяването на цели региони, разгром на българското село, срив на промишлеността, вандалско отношение към природата, ненормалното висше образование, неграмотност на хората как да възпитават и отглеждат децата си, морална деградация, чувство за обреченост, масова корупция, агресията помежду ни, заливащите ни отвсякъде просташки език и обноски и т.н., и т.н.

Подобен катастрофален упадък винаги е бил налице, когато е липсвал единият от двата фактора, абсолютно необходими за оцеляването и развитието на държавата: просветени лидери визионери и общество, годно и готово да разбере предложените от тях реформи и да ги осъществи.

Нашата родина се срива с всеки изминал ден. Нашето общество се разпада физически, социално и морално. Същото това общество върви с широки крачки към онова, което хиляди народи в историята са преживели – колапс и заличаване или най-малкото пълна трансформация. Държавата ни едва ли ще престане да се нарича България, но тенденцията е населението да претърпи драстични промени. Може би на родната ни територия ще се населят други народности, с което постепенно българската култура, бит и самосъзнание бавно, но сигурно ще бъдат заличени. Може би ще отпаднат повечето традиции, светоглед, а взаимоотношенията между хората никога няма да бъдат същите.

Дали това ще е за добро или лошо, не е ясно. Няма обективни критерии за това. Ала по субективните критерии на всеки човек закърмен с обич към Родината, това е непоправима злочестина. С всичките си недостатъци ние сме много способен народ, който сам може да прави избор, сам може да организира и провежда политики, които да служат за благото на нацията.

След това което изрекох, може би част от Вас са съгласни, други пък не. Въпрос на идеология!

Уважаеми управници и съграждани, второто сигурно нещо на този свят, а за първото се сещате сами, е ПРОМЯНАТА. Промяната е ежедневна, промяната е сигурна и ние не следва да се крием от нея, а да я очакваме подготвени с адекватни политики и действия на всички нива.

В този ред на мисли искам да споделя с Вас, че промяната вече е в ход, а нейното настъпване е с висок интензитет и в следващите години (5-10 години) ще са решаващи за съдбата на България и нейната независимост (поне това, което е останало от нейната независимост), а и на целия свят. Ако през тези години (5-10 години) не успеем така да се трансформираме и адаптираме към случващото се и да съумеем да конструираме нещата по правилния начин, най-вероятно нашите внуци и следващите след тях поколения няма да имат някакъв шанс да се борят за свобода и независимост, в нейните социално-значими и икономически форми и аспекти. Затова искам да призова всички присъстващи също така и обществото да започнем заедно да работим за просперитета и промяната на всички българи и да направим всичко възможно да си дадем шанс да оправим нещата заради нас, заради нашите родители, заради нашите деца и следващите поколения след тях.

Факт е, че България попада на седмо място в определените класации на 10-те най-добри страни за живеене при кризисни ситуации, като например войни, природни катаклизми и т.н. И това не е случайно, тъй като е направено проучване, че плодородната българска земя, чистата вода и природните дадености на родината ни могат да задоволяват с храна и средства за съществуване от първостепенно значение над 50 милиона души.

Защо ви казвам това, при едно правилно позициониране на местно ниво може да се започне работа с местните бизнесмени и така наречени земевладелци за създаване на благоприятна среда за отглеждане на храна и изхранването на нашето население с чиста и питателна храна, а излишъкът да задоволява други национални икономики. Всичко това е възможно единственото нужно е започването на упорита и непрестанна работа и промяна на политическата нагласа тук на местно ниво.

Следващият проблем, на който искам да обърна внимание са панелните блокове, като този проблем е част и от нашата община. Както знаете тези панелни блокове са със срок на годност 50 години, на някой от тях вече срокът им е изтекъл, а на част от тях в близкото бъдеще ще изтече. На този проблем, който ще става все по актуален през следващите години, не само защото в миналото, както всички Вие знаете, тук в Свищов и околността през март 1976 година претърпява бедствие, а именно земетресение, което взема много жертви и оставя много хора без дом. В тази връзка, следва периодично обследване на панелните конструкции от професионалисти, които да се произнесат по отношение на надеждността и във времето и на устойчивостта на евентуална сеизмична активност в мащаби, които следва да възприемаме като опасни и които би могло да доведат със себе си както до социално-значими, така и до икономически последици.

Следващата проблемна област, по която искам да взема отношение е в областта на националната енергетика. По-конкретно става на въпрос за АЕЦ Белене както всички вие знаете този проект се превърна в една химера само, че във времето, в което живеем ние се нуждаем все повече от всякога от енергия. За мен лично този проект е задължителен и ние като съседен град на град Белене трябва да поемем инициатива за събуждането на този проект и най-накрая той да се осъществи. Затова ще са нужни не само работа от общините и техните представители, а и от обществото. Тук, в такава една ситуация е възможно да се свика местен референдум заедно с другите общини и да се намери начин да получим медиен и държавен отзвук.

Колкото до индустриалния парк, който предстой да се изгради в град Свищов смятам, че вървим в правилната посока. От информацията, с която разполагам като гражданин, която е и общодостъпна, смятам, че са допуснати грешки и пропуски. За мен такъв индустриален парк трябва да се направи, но да се мисли за по-далечното бъдеще какъв точно той трябва да бъде и на къде да бъде насочен. За мен правилната посока, в която трябва да поемем е не да ходим по посолствата, а да намерим местни български предприемачи, честни и добри, който да инвестират тук и развият промишлеността. Всички знаем, че всеки чуждестранен работодател идва тук за да изкарва пари, а не да мисли за българския народ и българската държава. Но ако това не е възможно и не се намерят български инвеститори то тогава трябва да се помисли и за чужди инвестиции и тук е много важно да се подходи правилно от къде точно да дойдат инвестициите.

Доколкото познавам световна политика, смятам, че конфигурация от азиатски държави, начело с новия Световен Хегемон Китай ще управляват света икономически не само, защото държавите са много големи, ами и много богати на природни ресурси. Затова предлагам, ако се търсят чуждестранни инвеститори те да са от изток, а не от запад, защото прогнозите за запада никак не са добри и това личи по всички опорни точки.

Последно, бих искал да завършим с политическата обстановка в България и как можем да справим с кризата, която предстои. Предполагам всички знаете, че в момента България не се управлява от лидери визионери, а марионетки, който изпълняват желанията на своите господари по всичко личи, че начело са застанали продажни политици, който са готови да „продадат и майка си“ за една по-добра сума пари. Аз лично не се срамувам от тях, защото във всеки един народ ще намерите поне 200 души, който ще „продадат и майка си за една добра сума пари“. Затова бих искал да Ви призова да подкрепите истината, както би трябвало, защото истината е, че тази уродлива система в България е направена с цел съсипването на народа и неговото заличаване. За момента единствената надежда, която имаме е да променим системата от Представителна Демокрация в „Пряка Демокрация“, а именно власт на народа. Затова Ви моля като човек, който милее за родината и народа си подкрепете новата система на държавно управление помогнете на България и българския народ да излязат от „трапа“, в който сме попаднали, покажете на хората, че с вашата клетва, която дадохте съвсем скоро сте тук за да служите на народа и да им предоставяте истината за това, което се случва и ще се случи.

С това приключвам като искам да Благодаря на всички Вас, че ме изслушахте! Надявам се да съм бил полезен на Вас и гражданите на град Свищов, а и не само.

Също така искам да Ви кажа, че съм на разположение, ако имате нужда от съвет или информация къде и как да постъпите, защото контактите, с които разполагам и знанията, които имам в нашата партия са наистина големи.

Пожелавам на Вас и на целия български народ здраве и късмет, време да възродим България и да я позиционираме като водеща държава на световната сцена, където е нейното място!
Благодаря Ви!

С уважение Димитър Дончев,
гражданин на Община Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.