Гражданин се обяви срещу ЛЕД осветлението, което се предвижда по проект за 1,2 милиона, защото застрашава и уврежда здравето и живота на населението. Илиян Пламенов е депозирал становището си в общинската администрация и в местния парламент.

Становището е малко над три страници Актуално Свищов публикува акценти от мнението на гражданина.

По повод внедряването и разпространяването на технологията, използваща светодиодни осветителни тела, в стълбовете на уличното осветление, т.е. технологията „LED”, включително чрез гореспоменатия проект, за който Община Свищов е сключила договор с Министерството на енергетиката, и за който предлагате Община Свищов да поеме 36-месечен дълг за цялостното му мостово финансиране, бих искал да съобщя, че възразявам срещу монтирането и използването на улични лампи, работещи по технологията „светодиодни осветителни тела”, т.е. „LED”.

Уличното и парковото осветление не би трябвало да бъде изграждано чрез използване на технологията „светодиодни осветителни тела”, тъй като има основателни предположения, от които може да се направи извод, че това е технология с двойна употреба – гражданска и агентурно-полицейска. Светлината, която излъчват светодиодните осветителни тела уврежда очите на населението, което не носи високотехнологични оптични лещи. А такива оптични лещи носят само агентурниците-терористи, членове в агентурно-терористичните мрежи на политическата полиция „ДС-ДАНС” и на военно-политическата полиция „СВП”. Така с тази технология за улично и парково осветление по скрит начин се уврежда здравето и фактически се наказват лицата, които не са членове на агентурно-терористични мрежи и на управленски секти. Независимо, че такива неучастващи лица са малък дял от населението на община Свищов. Както е известно, над 90% от населението на възраст 14 г. и повече години е вербувано и членува в агентурно-терористичните мрежи на „ДС-ДАНС” и на „СВП”, и всеки ден и всяка нощ изпълняват по явен начин и по скрит начин заповеди за налагане на догмите на идеологията на „ДС-ДАНС” и „СВП”. А както е известно, тези две уж правителствени ведомства са догмоналагащите изпълнителски помощни органи на международната секта на църковно-нацизма, която е по-известна с популярното си название „Християнската църква”.

Не е случайно, че по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ се финансират проекти за приложение на технологии с двойна и с тройна употреба. Като, обаче, втората и третата употреба се държат в тайна от лицата, върху които ще бъдат прилагани, и които ще бъдат контролирани, наказвани, и увреждани. Проектът за светодиодно улично осветление е само един от многото на брой коварни проекти в НПВУ. Също така, следва да се каже, че съществуват обосновани предположения, че на електрическата интегрална схема, т.е. платка, в светодиодното осветително тяло фабрично са поставени и вградени не само електрически елементи относно осветлението, но и чипове за радиолокационно засичане и локализиране на движението на жителите на населените места, които преминават покрай съответния уличен стълб. Т.е. обоснованото предположение е, че уличните стълбове ще функционират като кули на радиоелектронната съобщителна агентурно-полицейска мрежа „Тетра”. Радиомрежата „Тетра” се използва за обмен на съобщения и заповеди между участниците в агентурно-терористичните мрежи на „ДС-ДАНС” и „СВП”, и служителите в местните поделения на двете служби, разположени в населените места из страната. Технологията „светодиодно осветително тяло”, чрез която се прикриват приемо-предаватели и ретранслатори на агентурно-полицейската радиомрежа „Тетра” е незаконна, тъй като засилва по скрит начин тоталитаризма, високотехнологичната диктатурата на 21-ви век, и ограничава гражданските права и свободи. Тези проблеми, обаче лъжливите и зависими правителствени и общински служители, както и лъжливите и зависими производители, които са в положение на свиреп идеологически, материален и финансов конфликт на интереси, недопустимо агитиране, т.е. лобиране, и корупция, не биха ги признали. Проблемите за тайното внедряване и разгръщане в нашата страна на технологии с двойна и с тройна употреба, и проблемите, които те причиняват, бяха съобщени и коментирани от заинтересовани лица, в т.ч. и от мен, още при съставянето на НПВУ през 2020 г.