Граждани, обединени в Инициативен комитет поискаха самостоятелна структура – Регионално звено за борба с комарите – Свищов, да бори комарите и да отчита свършеното и похарченото. Това става ясно от публикувано в социалната мрежа съобщение от свищовлията Владислав Николаев.

От публикацията става ясно, че гражданите са разговаряли днес по предложението с кмета, председателя на местния парламент, фирмата, която към момента бори комарите и др.

„Г-н Генчев, във връзка с един от главните проблеми на Свищов – комарите, които пренасят изключително много болести и неефективния контрол, върху тяхната популация, и от страна на държавата, и от страна на общината, през изминалите поне 20 години, се създаде ГИК – за борба с комарите – Свищов, който има за цел да ви ПОДПОМОГНЕ за по-ефективни действия и предлага следното:
1. Създаване на Регионално звено за борба с комарите – Свищов, в което влизат представители на общината, различни специалисти и минимум 2 ма представители на ГИК – за борба с комарите – Свищов.
2. Всички действия и разходи от момента на пускането на предложението във връзка с контрола на популацията на комарите , се съгласуват и одобряват от Регионално звено за борба с комарите – Свищов
3. Пълна прозрачност на дейността на звеното и отчет на всеки похарчен лев, най-късно до края на месеца в който е направен.
4. Да ни информирате за плануваните дейности до края на сезона, изпълнител, препарати, разходи, отговорност.
5. Търсим съвместно решение до края на сезона ако е необходимо и правим план за следващите 5-10 години, за контрола на популациите на комарите.
6. Който извършва обработката да поема отговорност за конкретен ефект и плътност на съответния терен и ако не се постигне, допълнителните обработки да са за негова сметка.
Искаме да получим следната информация, независимо от вашето решение:
1. Подробна информация за биотопите и терена, който се контролира от общината и който ще се обработва.
2. Как и кой ще провежда мониторинг върху плътността на ларвите и комарите?
3. Какви резултати се целят да се постигнатс обработките на съответния терен? Каква плътност на ларви и комари, се цели да се постигне според Критериите на Националния център за заразни и паразитни болести – София
4. Какви са тазгодишните предписания от РЗИ към вас, какво остава да се изпълни?
5. Ако действията от тук насетне ще се поемат от държавата, какво искате от нея, като средства, действия, ефект, отговорност?
6. Ако приемете предложението за създаване на Звеното, моля да предложите компетентно лице от ваша страна, което ще изготви план за действия до края на сезона и за следващите 5-10 години, което Звеното да одобри и приложи. Ако има план може да ни го покажете веднага. В плана трябва да има задължително и екологичен подход за контрол върху популацията на комарите“, пишат в искането си .