Готвят тесла с цената водата от тази година на 4 града в страната – Свищов, Велико Търново, Габрово, Плевен и Русе. Това пише Методи Костурски във вестник „Сега”. Така от 1 юли
най-голямото поскъпване от 45% е предвидено за ВиК „Йовковци”.
Там за 2022 г. увеличението е 45% спрямо 2021 г. – от 2,388 лв. (с ДДС), на 3, 463 лв. (с ДДС), като през 2026 г. тя се предвижда да скочи с 94% спрямо 2021 г. – от 2, 388 лв. (с ДДС), на 4, 631 лв. (с ДДС). За водата в района на Плевен е предвидено за 2022 г. 36-процентно увеличение спрямо цената за 2021 г., т.е. от 2,946 лв. (с ДДС), на 4, 002 лв. (с ДДС)), а през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да нарасне със 77% спрямо 2021 г. – от 2, 946 лв. (с ДДС), на 5, 203 лв. (с ДДС). В Русе пък за 2022 г. е предвиденото увеличение 31% спрямо цената за 2021 г., т.е. от 2,944 лв. (с ДДС), на 3, 852 лв. (с ДДС), докато през 2026 г. цената се предвижда да набъбне със 74% повече спрямо 2021 г. – от 2, 944 лв. (с ДДС), на 5, 134 лв. (с ДДС). В гр. Габрово за тази година се предвижда 30% увеличение спрямо цената на водата за 2021 г. – от 2,620 лв. (с ДДС), на 3, 396 лв. (с ДДС), а през 2026 г. – 72% повече спрямо 2021 г. – от 2, 620лв. (с ДДС), на 4, 504 лв. (с ДДС). Това пише в препоръка, изпратена от омбудсмана Диана Ковачева до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров по повод предложените по-високи цени.
Позицията на обществения защитник е, че предвиденото повишение няма да подобри качеството на предоставените услуги, но ще задълбочи бедността и социалното изключване в тези региони. Повод за препоръката й до КЕВР са обществените обсъждания на проектите на решения за одобряване на бизнес плановете и утвърждаването на по-високите цени на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен, „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, „ВиК“ ООД – гр. Габрово, „ВиК“ ООД – гр. Русе.
„Смятам, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите в Плевен, Велико Търново, Русе и Габрово
ще задълбочи бедността и социалното изключване в съответните региони.
В настоящите условия на кризи, за потребителите ще стане непосилно да погасяват по-високите цени на водата, което от своя страна пък ще затрудни още повече ВиК операторите да събират задълженията. Следователно, увеличението на цените на ВиК услугите е нецелесъобразно“, пише омбудсманът.
Ковачева припомня, че съгласно данните в Докладите на работната група на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), въпросните четири ВиК оператора не постигат всички 30 от определените от регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, а именно: ВиК Плевен – 10 показателя; ВиК Велико Търново -11 показателя; ВиК Русе – 5 показателя; ВиК Габрово – 9 показателя. За това, според омбудсмана високата цена на ВиК услугите не води до подобряване на тяхното качество.
Според Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) социална поносимост на цената на ВиК услугите“ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, 5,09 лв./куб. м за Плевен и 5,58 лв./куб. м за Русе.