Общинските съветници се очаква да гласуват поемането на общински дълг в размер на 420 хиляди лева. Това става ясно от предложение внесено в канцеларията на местния парламент, научи Актуално Свищов.

Община Свищов да сключи договор за кредит с Фонд ФЛАГ ЕАД, по силата на който да се поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на Младежки център в гр. Свищов.“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Максимален размер на дълга – 420 000 лв. Срок за погасяване – до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

През периода 2016 – 2023 г. се наблюдава постепенно увеличаване на общинските приходи, е записано в мотивите на предложението. Това потвърждава доброто управление на общинските финанси и трайната тенденция за увеличаване на приходната част, което от своя страна създава по-добри финансови условия за функциониране на звената на бюджетна издръжка, се казва още в тях.

Окончателното решение трябва да бъде взето на редовното априлско заседание на ОбС-Свищов на 25 април.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.