Не можем да допуснем и да оставим обществеността да бъде цинично заблуждавана чрез разпространение и тиражиране на неверни факти. Това се казва в декларация на общинските съветници от групата на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Свищов прочетена днес в началото на редовното заседание на местния парламент от Милен Динков.

 • Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Генчев, уважаеми съграждани!
  НИЕ, общинските съветници от групата на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Свищов, с настоящата декларация изразяваме нашето категорично несъгласие и възразяваме срещу публичните самоволни твърдения на авторите, скрити зад наименованието „Площад Алеко“ (в интернет пространството https://ploshtadaleko.com/, https://ploshtadaleko.com/2023/02/06/4507/, https://ploshtadaleko.com/2023/02/04/4495/,…), които не отговарят на обективната истина и обезличават функцията и ролята на институцията Общински съвет – Свищов. Уважаваме тяхното право за собствено мнение и позиция, но категорично се обявяваме против наглите клевети и неистини относно работата на Общински съвет – Свищов и Общинска администрация. Не можем да допуснем и да оставим обществеността да бъде цинично заблуждавана чрез разпространение и тиражиране на неверни факти и обстоятелства.
  В изпълнение на положената през 2019 г. клетва, съгласно чл. 32 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), водени от приложимото законодателство, от интересите на жителите на община Свищов и от собствената си съвест, НИЕ общинските съветници от групата на ПП „ГЕРБ“, сме участвали във вземането на всичките 951 РЕШЕНИЯ на Общински съвет – Свищов. С приетите решения дадохме и ще продължаваме да даваме своя принос при определяне политиката за управление и развитие на община Свищов, в т.ч. в сферата на: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма; защитата при бедствия. В своята работа ние сме спазвали принципите на прозрачност и законосъобразност при вземането на решенията. В законовия срок всички актове на Общински съвет – Свищов са изпращани на областния управител, на заинтересованите лица и са разгласявани чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Общината.
  Ето защо, НИЕ общинските съветници от групата на ПП „ГЕРБ“ СЧИТАМЕ, че с публикациите си Площад Алеко безпочвено уронва престижа и прави опити да подкопае доверието в органа на местното самоуправление, какъвто е Общинският съвет, съгласно чл. 138 от Конституцията на Република България и чл. 18 от ЗМСМА.
  Дали това е просто лош и глупав политически ПР, или зад подобно двуличие стои нещо друго, нека всеки обективно си направи изводите сам! Гражданите на община Свищов вече категорично си дават сметка за политическата демагогия и болни амбиции за популярност чрез груби лъжи и манипулации, натрапвани от определена медия. За нещастие подобна политическа практика нанася огромни щети на обществения интерес.
  Във връзка с гореизложеното, НИЕ общинските съветници от групата на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Свищов:
  ИЗРАЗЯВАМЕ своята категорична позиция ПРОТИВ публикуваните материали, уронващи престижа и дейността на Общински съвет – Свищов.
  Ръководени от принципите на законност, самостоятелност при вземането на решения, гарантиране и закрила на интересите на жителите на община Свищов и публичност, ДЕКЛАРИРАМЕ готовност да защитим публично всяка своя позиция по отношение на изпълняваните от нас правомощия.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.