В края на месец март „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ бе официално регистриран. Актуално Свищов разговаря с кмета на община Свищов Генчо Генчев какво следва оттук насетне и кога терена на пустеещите бивши казарми ще имат друг облик.
– Господин Генчев, в края на март „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ получи официална регистрация. Какво е значението на това вписване и какво предстои оттук насетне?
– Това е един голям успех за община Свищов и за развитието на нашия град. Един дълго извървян и труден път – за да може да отговорим на изискванията на Закона за индустриалните паркове. Всички онези индустриални паркове, регистрирани на територията на страната, които отговарят на Закона за индустриалните паркове в новия програмен период ще могат да усвояват европейско финансиране за изграждане на индустриалните зони. Ние извървяхме много дълъг път, но за наша радост се увенча с успех, което е показателно, че следваме последователно политиката за изграждане на този „Дунавски индустриален технологичен парк“. Знам, че нашите съграждани са в голямо очакване и очите им са насочени към него, но повярвайте – това не става толкова бързо. Ще припомня едно нещо, което винаги съм казвал – много общини в годините назад, изградиха свои индустриални паркове и в момента жънат своите успехи с наличието на своя територия на фирми и чуждестранни инвеститори, които инвестират в самите индустриални зони и по този начин допринасят за икономическия растеж на дадената община…

– Дайте пример?
– Те са много, тръгвайки от индустриалния парк „Божурище“ – как и до каква степен разгърна София. Индустриален парк – Русе, Варна, Бургас, Димитровград, Стара Загора. Това са все по-големи градове, но има и много малки общини, като Мъглиж, които са обособили подобни зони във времето и в момента те се развиват и разширяват.
– Каква е визията на община Свищов за Индустриалния парк?
– Идеята на община Свищов е бившите казарми да се превърнат в индустриален парк, с който да можем да предлагаме терени на чуждестранни и български инвеститори, които да гарантират икономическия растеж на нашия град. Това е един от основните приоритети на Европейския съюз и на Плана за възстановяване и ПИРО. В последния документ „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ заема главно място, защото едно от главните изисквания за получаване на финансиране – те да не бъдат предоставяни, защото на нас така ни харесва, те – средствата, трябва да доведат до икономически растеж на самия регион.
– Първото действие, което предстои в най-скоро време?
– Изработването на Подробен устройствен план(ПУП), което е другата важна стъпка по изграждане на индустриалния парк. Аз се надявам, че до есента ще имаме готов ПУП и влязъл в сила. С него ние спокойно може да кандидатстваме пред Европейската комисия, освен от Плана за възстановяване и развитие. Освен от тези две места индустриалните зони могат да поучават средства и директно от Европейската комисия, когато представим качествени проекти, които водят до икономически растеж.
– А има ли община Свищов поне идейни проекти, които да кандидатстват за финансиране?
– Това, което виждате е макетът. Избрана е фирмата-изпълнител с пет значими имена, които да изработят ПУП-а, разположението на зоната. Съобразили сме се с цялата специфика на самия терен, защото помните, че ни убеждаваха, че е свлачищен и нищо няма да може да се направи…
– Да, в обществеността битува мнение за свлачище в този район. До колко се взема предвид това?
– Нека си битува, но специалистите и обследването на терена – хидрогеоложко и всякакви други на терена… Той е пригоден според спецификата на терена – това, което е в свлачищен район, където не позволява изграждането на високи или технически съоръжения – имотите са пригодени така, че да могат да носят по-леки конструкции. Знаете, че сега строителството се улесни много по отношение технологията на изграждане – с тези сандвич-панели, което не дава такава голяма тежест върху терена, където се изгражда. Така е направен, за да е най-добър според логистичните изисквания на инвеститора – ако са необходими пет декара веднага да има парцел, ако са необходими 15 дка да може да се отговори на тази потребност. Направена е транспортната връзка. Важно е тук да се отбележи желанието на свищовлии и гражданите да имат пряк излаз към река Дунав…
– Да разбираме ли, че Свищов ще има крайречен парк?
– Да, точно така! Предвижда се на улица „33-ти Свищовски полк“ да има две кръгови движения. Зоните трябва да са снабдени с входна и изходна артерия. Едното е точно на завоя на комплекс „Дунав“, а другото е до бензиностанцията „Петрол“. На свлачищнвия район ще бъдат изградени алеи по цялото протежение, които ще бъдат достъпни за хората, които желаят да посещават бреговата ивица. Предвиждат се места за обществено хранене. Всяка една подобна зона трябва да има образователна, социална и здравна инфраструктура – определени са зоните, където ще бъдат изградени такива здравни кабинети, социални услуги, които да се предоставят на общността. Дори и детска градина, ако има такава необходимост за работещите и служителите, които са на територията на индустриалната зона. На бреговата ивица амфитеатрално е разположена открита сцена, която ще ползва Дунав като естествен декор. Предвижда се място за наблюдение на самия дунавски пейзаж.
Прави се всичко това за да може функционално да се използва всяка една точка и земя. Много важно, което искам да подчертая – минералният извор, който се намира в непосредствена близост, няма и 100 метра от индустриалната зона. Предвижда се той да бъде ползван за нуждите на индустриалния парк – дали ще се ползва за СПА, дали за отопление или за производството на електроенергия – минералният извор ще добави добавена стойност към индустриалната зона. Не случайно ние инвестирахме много да открием извора, за да бъде един плюс, за който избере Индустриална зона – Свищов.
Предвижда се място, където да има различни търговски обекти. Всичко това се прави, защото според изискванията за изграждане на подобни зони трябва да има възможност за задоволяване на всички потребности на всички работещи.
– А защо на целия този терен не бъде изграден логистичен парк, има и такава идея?
– Ние нямаме нужда от ТИР-ве и от складове. Ние имаме необходимост, може да са три микро предприятия, но те ще създадат работни места. Докато от ТИР-вете оставя замърсяването.
– Да се върнем към крайречния парк, защото това е новост за нашия град. Той по какъв начин е обвързан с потенциалните инвеститори.
– За да изградим парка ще посочим пред комисията защо го изграждаме. Той ще служи за отдих, почивка. Тази зона за отдих ще бъде плюс за всеки един наш проект. Защо искаме този крайречен парк? Живеещите и работещите да имат място за отдих. Защо ни е необходима детска градина – за нуждите на работещите, такава е причината и за медицинските кабинети. Няма да се дават пари – милиони за стадиони, както много пъти съм го казвал. Ще се дават средства за действия, които ще доведат до реални икономически растеж и ще има ползи за общността от града и общината, както и за служителите в зоната.
Да разбираме, че финансирането ще идват от Плана за възстановяване и развитие и от еврофондовете?
– Точно така. И от него и директно от Европейската комисия, и директно целево от съответните министерства, които касаят развитието на една индустриална зона.
– Вие казахте, че до септември се надявате да е готов ПУП-а на зоната. Готов е ПУП-а и кога реално може да очакваме да се случва нещо?
– Ние в края на 2020 година представихме пред Министерството на икономиката едни финансови разчети. За да има реално изграждането на една индустриална зона, реално строителство, трябва да бъдат изградени няколко комуникации. Това са – газ, ток, вода и интернет. Това са основните изисквания за развитието на една индустриална зона. Тук връзките трябва да бъдат от най-високо поколение – например за интернет – връзката. Това е едно от първите неща, които питат инвеститорите. С водопровода няма проблем – има го на терен. Има два съществуващи два трафопоста в самото поделение, те са показани като точки за присъединяване от Енерго Про. Те са готови, ние трябва много бързо да изготвим проекта, защото ще има няколко подстанции, които ще бъдат изградени на две места.
– В момента казармата е един пущинак. Това, което е там ще трябва да се разчисти, по какъв начин ще бъде осигурено финансирането за целта? С общински пари или…
– Има няколко начина – дали с общински пари, или средства от Плана за възстановяване и развитие, или друг начин – ин хаус. Чистиш за сметка на дървесината. Ще бъде обявена прозрачна процедура от Дунавски индустриален парк за неговото почистване. Няма да бъде – ела и почни да режеш, защото на терен има и защитени видове и те трябва да бъдат запазени. Не може изведнъж цялата зона да се разчисти.
В края искам да подчертая – важно ни беше да бъдем регистрирани, защото Корнелия Нинова бе казала, че до 31 март трябва да предаде списъка на всички индустриални зони, регистрирани по закон. Ние на 25 март получихме вписването в регистъра – ние сме на 10-то място като болшинството от регистрираните индустриални паркове са държавни.
Александър ШАБОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.