Както всяка година при затопляне започва големия проблем с популацията и овладяването на бедствието от комари. Искам за пореден път да подчертая, че това е държавна политика, но държавата не привежда нито стотинка – нито тази година, нито предходните, години наред не е оказвана държавна помощ. Правени са опити с Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и една единствена година бе получена държавна помощ, когато тя извърши авиационното третиране и се усети, че имаше ефект.
Проблемът е не само в община Свищов, а и в отсрещния бряг на река Дунав. Там забраниха третирането с препарати срещу комарите, в изпълнение на екологични норми за защита на пчелите. Да не забравяме и съседните на нас общини – няма как да се получи от всички нас желания ефект без координирани действия.
От миналата година извършихме няколко ларвицидни обработки на биотопи, които бяха залети. Ефектът беше изключителен и той си пролича. На 31 март заявихме необходимото количество препарат, който ще бъде използван при благоприятни метеорологични условия. Еколозите са извършили оглед на местата – констатацията е, че няма толкова залети площи и първоначалната прогноза е да няма такава голяма популация на комарите. Въпреки това на всички тези места – основните развъдници и бреговата ивица, ще бъде извършена ларвицидна обработка. Тя ще бъде извършена отново авиационно, за да може да попадне препарата върху тези биотопи.
И оставаме в готовност отново да извършим авиационни третирания колкото е необходимо, за да можем да овладеем ситуацията с комарите.
Много трудна е битката, но за да бъде решен този проблем изцяло трябва да участва и държавата и всички дунавски общини, където съществува този проблем. Трудно е община Свищов сама да се изправи пред това предизвикателство! Не бягаме от отговорност и каквото е необходимо ще бъде направено в нужните срокове, в подходящо време, и когато преценят специалистите от РЗИ- Велико Търново. Очакваме те в най-кратки срокове да направят проби и замервания в биотопите, за да се види започнало ли е излюпването и да хванем точния момент. Не е въпрос да хвърлим един препарат, а да знаем точно кога да третираме с него. Всичко зависи от времето, от температурата и влажността.
60-80 хиляди лева са заделени за целта.
Не приемам пушилката – хубаво е да се извършва и наземно третиране. Но трябва да е едновременно с авиационните третирания.

Сн.: архив Актуално Свищов