Кметовете на населените места са второстепенни разпоредители на кредити, на тях им е наредено да свети уличното осветление. Това заяви кметът Генчев в отговор на въпрос защо в селата е тъмно, поставен от съветник Ивелин Петров. Средства са осигурени за целта, категорично заяви градоначалникът. „Но някой кмет е решил да направи икономика и средствата да отидат за нещо друго“, коментира Генчев.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.