Академичната фондация “Проф. Минко Русенов” отпусна стипендия в размер на 2000 на олимпийската шампионка Ивет Горанова, която продължава в обучението си в Академията в ОКС Магистър. Това съобщиха от факултет Финанси и кредит на СА “Д. А. Ценов”.

Решението е подкрепено от членове на Управителния съвет и Общото събрание на фондацията вчера по време на публична защита на дисертация. При финализирането на процедурата по защита Русалин Русалинов в отговор на въпрос потвърди, че олимпийската ни шампионка Ивет Горанова ще продължи своето образование в СА „Д. А. Ценов“ и като магистър, като ще специализира в магистърска програма „Финансов мениджмънт“ към катедра „Финанси и кредит“. След новината, по предложение на проф. д-р Андрей Захариев, председател на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, присъстващите на защитата членове на УС и ОС на фондацията незабавно одобриха целева спортна стипендия от 2000 лв. за Ивет Горанова за покриване на всички такси за обучението й в ОКС „Магистър“ към факултет „Финанси“ на Свищовската академия.

В хибриден формат (присъствено и онлайн) в зала Ректорат на Висшето училище се проведе защита на дисертация по докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ (Финанси). Пред научно жури, съставено от учени от СА „Д. А. Ценов“, УНСС, РУ „Ангел Кънчев“, Нов български университет и ВУЗФ докторската си теза защити задочен докторант Русалин Русалинов с научни ръководители проф. д-р Андрей Захариев от СА „Д. А. Ценов“ и доц. д. н. Ирена Маркова от УНСС.

Защитеният дисертационен труд бе на тема „Управление на паричните потоци в сектора на сигурността“. Публичната зашита се проведе пред близо 30 учени и общественици, вкл. зам.-ректора на СА „Д. А. Ценов“ доц. д-р Румен Ерусалимов, д-р Денислава Ангелова, председател на асоциация „Докосни дъгата“, гл. ас. д-р Стефан Станимиров Проданов, председател на Съвет по туризъм – Свищов и др.

Д-р по икономика Русалин Антонов Русалинов работи в областта на частната охранителна дейност. Има магистърска степен в СА „Д. А. Ценов“. Той е почетен гражданин на Плевен, вицепрезидент на Българската национална федерация по карате и президент на Карате клуб „Петромакс“ – Плевен.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.