Държавата дава до 20 000 лева на хора с увреждания, които искат да стартират свой бизнес, съобщиха от Агенцията за хора с увреждания. Кандидатстването става през агенцията, която е ангажирана с процеса на кандидатстване и сортиране на предложенията. Право на подпомагане имат инвалидите, чиито инвестиционни намерения касаят учредяване на ново предприятие, фирма за строително-ремонтни работи, специални курсове и т.н.
За финансиране могат да кандидатстват хора с 50 и над 50% намалена работоспособност съгласно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Те обаче не трябва да имат учредено еднолично предприятие, както и да са съдружници в други търговски дружества.
След завършване на предвидените основни дейности хората с увреждания активно трябва да работят в интерес на създадените със субсидията предприятия. Собствено финансиране не се изисква.
Крайният срок за кандидатстване е 20 юни 2022 г.