Осем комисии към Общински съвет – Свищов провеждат заседания през седмицата, става ясно от съобщение публикувано на сайта на Общината.
В понеделник, 19 юни от 14:00 часа заседават членовете на ПК по “ЗПКОНПИ“. Час по-късно е заседанието на комисията “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”.

В сряда, 21 юни заседават три комисии към местния парламент. От 14 часа е заседанието на ПК “Земеделие, гори, околна среда и води”, час по-късно ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, а в 15:30 е заседанието на „Приватизация и следприватизационен контрол“.

В четвъртък, 22 юни също заседават три комисии. В 14 часа ПК по “ТСУ и общински активи”. Тридесет минути по-късно ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и в 15:30 ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”.

Всички заседания се провеждат в стаята с фатален номер 13 в сградата на Общината.

Редовното заседание на местния парламент за месеца ще се проведе на 29 юни.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.