Общинските съветници на Свищов провеждат пет заседания във фаталната соба – номер 13 през седмицата. Градските депутати от утре до петък трябва да обсъдят материалите за редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе на 29 февруари. Това видя Актуално Свищов в публикувания график от канцеларията на ОбС.

Утре, 19 февруари от 14,30 часа се провежда заседание на три комисия – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“, ПК по “ЗПК“ и ПК по “Образование, култура и вероизповедания”. За щастие местните депутати си правят рандевуто в зала 1 на Цанко Церковски 2.

Във вторник, 20 февруари обаче фаталната соба събира съветниците от две комисии – здравеопазване и нормативна уредба. Първата заседава в 14 часа, а втората час по-късно.

В сряда, 21 февруари фаталната соба събира земеделската комисия от 14 часа.

В четвъртък местните депутати влизат във фаталната стая в 14 и в 15 часа. В тези часове заседават съветниците от комисиите от ТСУ и икономическо развитие.

Редовното заседание на местния парламент е на 29 февруари в зала 1 на Цанко Церковски 2.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.