Общинските съветници на Свищов провеждат осем заседания във фаталната соба – номер 13 от понеделник, 18 март, научи Актуално Свищов.

Градските депутати трябва да обсъдят материалите за редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе на 28 март. Това видя Актуално Свищов в публикувания график от канцеларията на ОбС.

Срещите във фаталната стая почват във вторник, 19 март. От 14.00 часа заседават старейшините от ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”/стая 13/. Час по-късно на фаталното място влизат и съветниците от ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“. Тридесет минути по-късно фаталната соба сбира и съветниците от ПК по “Образование, култура и вероизповедания”.

Сряда, 20 март е фатална за три комисии, които заседават през 30 минути, явно да не се случи нещастие. 14.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, от 14.30 часа – ПК по “ЗПК“, 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”.

В четвъртък местните депутати влизат във фаталната стая в 14 и в 15 часа. В тези часове заседават съветниците от комисиите от ТСУ и икономическо развитие.

Редовното заседание на местния парламент е на 28 март в зала 1 на Цанко Церковски 2.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.