1. 1651 г. Първата печатна книга „Абагар“ на кирилица с елементи на новобългарски език, написана от Филип Станиславов, родом от село Ореш, Свищовско;
2. 1812 г. Първото крупно дарение за просветни цели в българските земи, направено от свищовския търговец Филип Сакелариевич;
3. 1815 г. Първото българско светско училище в Свищов, създадено от Емануил Васкидович;
4. 1829 г. Роден е Николай Катранов – български поет и фолклорист, първи направил превод на Байрон, Гьоте и Шилер. Като учител събира и редактира сборници с народни песни. Прототип на Инсаров в романа на Тургенев „В навечерието“;
5. 1833 г. Първи учебник по аритметика „Аритметика или наука числителна“, отпечатан от Христаки Павлович;
6. 1835 г. Първият детски енциклопедичен справочник „Славяноболгарское детоводство“ на Неофит Бозвели и Емануил Васкидович, предназначен за „шестте чина“, т.е. класа, в светското училище;
7. 1835 г. Роден е Николай Павлович – първият художник у нас с академично образование;
8. 1836 г. Една от първите български граматики „Граматика Славяноболгарска…“, написана от Христаки Павлович;
9. 1844 г. Първото печатно преработено издание на „История славяноболгарска“ под заглавие „Царственик“, направено от Христаки Павлович. Превръща се в първи учебник по история;
10. 1856 г. Първото българско читалище, основано от Димитър Начович, Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчев и др. в Свищов;
11. 1856 г. Първата обществена библиотека у нас, създадена с дарените от Емануил Васкидович 800 тома книги;
12. 1856 г. Първата печатарска машина, внесена в Свищов от Драган Цанков;
13. 1857 г. Първата оригинална българска революционна драма „Добрият син“, написана от Димитър Шишманов;
14. 1857 г. Първата българска комедия „Ловчанският владика“, написана от Теодосий Икономов, роден в Свищов;
15. 1858 г. Първото помагало за малките ученици „Чистописание“, написано от Емануил Васкидович и Георги Владикин;
16. 1860 г. „Свободолюбива дружина“ – предтеча на първия таен революционен комитет, създадена в Свищов;
17. 1860 г. Първата парна мелница в България, построена от Атанас Каракашев край Свищов;
18. 1863 г. В Свищов е роден първият български писател сатирик Алеко Константинов, основател на организираното туристическо движение;
19. 1867 г. Първото частно параходно дружество „Дунавско вапорство”, основано в Свищов от Николаки Цветанов Станчов;
20. 1868 г. Първият многогласен хор в България, основан от Янко Мустаков;
21. 1870 г. Първото гемиджийско дружество в България, основано в Свищов;
22. 1870 г. Първият превод на пиесата „Женитба” от Гогол, със заглавие „Сватбата – весела игра в две действия”, направен от учителя Игнат Иванов за свищовския театър;
23. 1871 г. Отпечатана е първата пиеса за жени „Добротел и злоба” на Димитър Шишманов;
24. 1873/74 г. Първото частно търговско училище, основано в Свищов от Димитър Шишманов;
25. 1873 г. Първото ученическо дружество „Плод”;
26. 1874 г. Женски роли за първи път се изпълняват от жени на свищовска сцена;
27. 1877 г. Първият освободен град от петвековното османско владичество в България е Свищов;
28. 1877 г. Първото самостоятелно управление се прилага в Свищов;
29. 1877 г. Основан е първият комитет за помощ на ранените руски войници от Освободителната война 1877 – 1878 година;
30. 1878 г. Роден е Александър Божинов – първомайстор на съвременната българска художествена карикатура;
31. 1878 г. Открита е първата детска музикална школа, по инициатива на руския княз Владимир Черказки;
32. 1879 г. Проведено е първото концертно турне в България. Първият български хор пътува до Велико Търново по повод откриването на Първото Велико народно събрание;
33. 1879 г. За първи министър на финансите е назначен Григор Начович;
34. 1879 г. Назначен е първият министър на народната просвета Григор Атанасович;
35. 1881 г. Предотвратен е първият сериозен опит за покушение срещу княз Александър Батенберг. Край Свищов е заловен въоръжен селянин, дебнещ от засада;
36. 1882 г. Основана е първата в България детска забавачница от Никола Живков;
37. 1882 г. Произведена е първата лимонада в България, с внесената от Виена машина за газирана вода, от търновеца Методи Хаджипетков;
38. 1883 г. Основано е първото професионално учителско дружество;
39. 1883/84 г. За построяването на първото професионално училище в България са дарени 240 000 златни лева от Димитър Хадживасилев;
40. 1887 г. Издадено е първото икономическо списание в България – „Промишленост”;
41. 1888 г. Учредено е първото в България дружество на икономическа основа – „Промишленост”;
42. 1895 г. Емануил Иванов става първият български професор по математика и физика, основател на отделите по математика и физика, и на катедрата по анализ към Софийския университет;
43. 1905 г. Първата ученическа стачка, проведена в Търговската гимназия;
44. 1910 г. Първият рибарски конгрес е проведен в Свищов;
45. 1911 г. Завършена е първата българско опера „Камен и Цена” по „Грамада”, с музика и либрето на Иван Димитров Иванов, родом от Свищов;
46. 1912 г. Извършен е първият полет на български самолет „Княз Борис Търновски”, конструиран от Сотир Черкезов, родом от Свищов;
47 . 1923 г. Доставен е първият хладилен вагон в България, със кооперация „Моруна” – Свищов;
48. 1950 г. Изградена е първата в страната напоителна система;
49. 1973 г. Открит е първият завод в България завод за изкуствен памук, вълна, лен и коприна – „Свилоза”;
50. 1981 г. Създадено е първото екологическо дружество;
51. 2000 г. Първата защитена магистърска теза по Интернет (онлайн) в България е осъществена в Стопанска академия – Свищов от дипломанта Петя Христова, намираща се по време на изпита в Лондон;
52. 2001 г. Свищов е първият град в Източна Европа и в България, който е удостоен с европейска диплома на Съвета на Европа за прокламиране на европейската идея;
53. 2016 г. В община Свищов е основан първият кризисен център за борба с пожарите, бедствията и катастрофите в България, намиращ се в село Овча могила;
54. … …
Списъкът съдържа имена, дати, факти и събития от историята на Свищов, за които има проучвания, писмени сведения и снимки. Твърдения, за които няма доказателства, не са включени. Възможни са пропуски.
„Свищов, градът на първите”, 2018 г.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.