Европейската мрежа BELC публикува информация за откриването на център „Европа близо до гражданите“ в Свищов. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Публикацията, до която има свободен достъп на сайта на BELC е със заглавие „Българска община партньор на BELC откри първия си информационен център „Европа близо до гражданите“.

В прессъобщнието се подчертава, че основният приоритет на Центъра „Европа близо до гражданите“ е да информира гражданите за възможностите, които предлага Европейският съюз. Да помага на гражданите, като разяснява темите на ЕС, преодолява предизвикателствата и помага за инвестиране и изграждане на по-добро бъдеще, като доближава Европа до хората от Свищов, като работи в тясно сътрудничество с представители на местната власт.

Като партньор на БЕЛC, община Свищов има по-тясна връзка с институциите на ЕС и получи официален достъп до платформата Futurium за по-добро взаимодействие с останалите членове на мрежата в цяла Европа и директна комуникация с ЕК по наболели проблеми на нейна територия. Хубавата новина е споделена и там, където всеки член на платформата може да я преведе автоматично на собствения си език. Това показва, че Свищов уверено върви по пътя на европейско развитие, стремейки се да прилага шестте основни европейски ценности.

Проектът BELC – „Изграждане на Европа с местни съветници“ създава европейска мрежа от представители на местно ниво, които работят заедно за комуникация по теми, свързани с Европейския съюз.

Проектът дава възможност на местните съветници и да разпространяват информация по въпроси на ЕС, които засягат техните граждани на местно ниво. Тя също така ще спомогне за повишаване на ангажираността и за насърчаване на дебатите по тези въпроси и бъдещето на Европа. Общата цел е да се подкрепи създаването на истинска европейска публична сфера.

Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Европейската мрежа на регионалните и местните съветници на Комитета на регионите.