До 24 септември Европейският парламент набира кандидатури от училища, които желаят да се включат в образователната му програма, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища през учебната 2023 – 2024 г., научи Актуално Свищов.

Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, дава възможност на ученици от средни, профилирани и професионални училища да научат повече за правата си като граждани на ЕС и за ролята на Европейския парламент, като насърчава гражданската им активност. Тя стартира с пилотно издание през 2016 г. През нея до момента са били сертифицирани общо 177 училища, а участващите училища към момента са 68 и се намират из цялата страна.

През 2023-24 г. 12 нови училища ще бъдат допуснати до участие. Кампанията за кандидатстване започва на 21 август 2023 г., а заявки за участие ще се приемат до 23:59 часа на 24 септември 2023 г. Кандидатстването за участие се осъществява чрез попълване на онлайн формуляр.

Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, се стреми да разясни на младежите в гимназиалния етап на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП и насърчава активното им участие в демократичните процеси на ЕС. Програмата е насочена към ученици с различен образователен и социален произход и от различни региони. Тя се ползва с подкрепата на Министерството на образованието и науката, тъй като допринася за придобиването на нови знания и умения както от учениците, така и от учителите. В учебната година, в която се провеждат европейски избори, основен акцент в дейностите по Програмата е важността на гласуването.

Училищата, участващи в Програмата, определят учители и ученици за старши и младши посланици и те отговарят за нейното изпълнение. Учителите се грижат за образователния аспект, като основно организират уроци относно европейската парламентарна демокрация. Преподавателите могат да използват интерактивни учебни материали на Европейския парламент, които съдържат обща информация и факти за ЕС, упражнения за демократични умения и участие в демократичните процеси, учебни ролеви игри и викторини. От учителите и учениците се изисква да извършват дейности като създаване на информационен пункт (включително онлайн), организиране на събития във връзка с Деня на Европа или създаване на съдържание за социалните мрежи. Те осъществяват връзка с членове на Европейския парламент, други посланици и партньори и се ангажират със своите общности.

В края на всяка учебна година се прави оценка на дейностите, извършени от училищата. При успешното приключване на програмата училищата биват сертифицирани като „Училища – посланици на ЕП“, а старши и младши посланиците получават сертификати.

Учениците от най-добре представилите се училища ще имат възможността да пътуват до Страсбург за сесия на програма „Евроскола“ или други събития, организирани от Европейския парламент в държавите членки и Брюксел или Страсбург.

Актуално Свищов припомня, че СУ „Николай Катранов“ два пъти е било училище посланик на ЕП. Ученици и учители от училището на два пъти бяха на посещение в сградата на Европарламента в Страсбург, последно през 2017 година.

Подробности за кандидатстване ТУК

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.