За да се намали потреблението на енергия, отоплението в сградата на Европейския парламент в Брюксел не работи три дни от седмицата. В четвъртък вечерта отоплението се спира и стои изключено до понеделник, като максималната температура не може да надвишава 19 градуса, пише OFFNews. 
Това лято ЕС прие регламент, с който държавите членки се съгласиха да намалят търсенето на газ с 15% в периода от 1 август 2022 г. до 31 март 2023 г. в сравнение със средното си потребление през последните пет години с мерки по свой избор.
Бе решено Европейският съвет да има възможност да задейства „предупреждение на Съюза“ относно сигурността на доставките – в този случай намаляването на търсенето на газ ще стане задължително. Изключения от изискванията може да се правят за държавите членки, които имат ограничени междусистемни връзки с други европейски държави.
Държавите членки са длъжни да актуализират националните си планове с планираните мерки за намаляване на търсенето газ и редовно да докладват тези планове на ЕК. Регламентът ще бъде в сила за една година и ще бъде преразгледан преди клаузата за изтичане на срока на действие до май 2023 г.
В момента в Белгия няма задължителни мерки за намаляване на потреблението на енергия. Въпреки това белгийските власти на федерално, регионално и общинско ниво търсят начини да пестят енергия, като например изключват уличното осветление по-рано, както и осветлението на паметници и правителствени сгради между 19:00 и 6:00 часа.
Тази зима отоплението в обществените сгради в Белгия няма да минава 19 градуса, а климатикът ще работи при температура до 27 градуса. Същото се препоръчва и на предприятията, но не е задължително.
Според източници на OFFNews всеки четвъртък вечер отоплението в сградата на Европейския парламент спира и стои изключено до края на седмицата. Сградното отопление се включва отново в понеделник и съгласно приетите регламенти температурите се поддържат около максимум 19 градуса.
Според един от представителите на групата на Европейските консерватори и реформисти мярката всъщност има обратен ефект, защото за да се затопли масивната сграда на ЕП в Брюксел, е нужно още по-голямо количество енергия, след като е стояла студена три дни.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.