Реалните инвестиции на територията на община Свищов са нулеви последните две – три години. Тенденцията на срив се наблюдава от последните няколко години. Това заяви експертът Ивайло Асенов, един от авторите на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021 – 2027 година. Това рефлектира върху икономиката на града – наблюдава се сериозен отлив на млади хора, защото те не могат да припознаят местната икономика като пътека за своята кариера, коментира още експертът. По думите му единствено сферата на предлагане на социални услуги е много добре развита в община Свищов.
Панацеята това да се поправи е изграждането на индустриалния парк. В него ще се заложи на високите технологии – компютърни технологии, интернет технологии и комуникационни технологии. Те не само са високотехнологични, но и с голяма добавена стойност, коментира Асенов. Той допълни, че може да се печели и от туризъм – област, в която има много голям потенциал и почти нищо не е направено през годините той да се развие.
Трябва да се развиват и алтернативни начини на заетост за младите хора, заяви експертът преди ден по време на представяне на ПИРО. Два са основните проблеми, които трябва да реши управата на общината в полза на гражданите – комарите и бездомните кучета, коментира още Асенов.
51 милиона лева се предвиждат в заложените мерки в ПИРО за енергийна ефективност на публични, жилищни блокове и еднофамилни сгради. През следващите седем години ще има възможност за енергийна ефективност не само върху жилищни блокове, но и къщи. При тях обаче ще се заложи на възобновяемите енергийни източници – предвижда се монтиране на фотоволтаични системи.
В областта на спорта се предвижда ремонт на спортната трибуна и помещенията към нея на Корпус „Юг” и на Стадион „Академик”.
Документът е отворен и през следващите години ще може да се допълва. Очаква се при реализирането му да бъдат осигурени 270 милиона лева от различните оперативни програми.